Belediye Hizmet Standartları

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Hizmet Standartları

EREĞLİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EREĞLİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO İLGİLİ BİRİM HİZMET BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE AŞAMALAR HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDEN E-BELEDİYE İŞLEMLERİ (SİCİL NO ÖĞRENME, BORÇ SORGULAMA) T.C KİMLİK NUMARASI VE BELEDİYE SİCİL NUMARASI 20 Sn
2 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDEN E-BELEDİYE İŞLEMLERİ
KREDİ KARTI İLE BORÇ ÖDEME
T.C KİMLİK NUMARASI VE BELEDİYE SİCİL NUMARASI,
KREDİ KARTI BİLGİLERİ
1 Dk
3 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDEN ONLİNE HESAP KARTI
ŞİFRE İÇİN SİTEMİZDEN ÜYE OLUNMALIDIR.
30 Sn
4 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE DÖKÜMANI SATIŞI İSTEKLİ DİLEKÇESİ
İSTEKLİ KAYDI (YOKSA)
DÖKÜMAN ALMA BEDELİ MAKBUZU
K.İ.K.4 DÜZENLENMESİ
DÖKÜMANIN İLGİLİ İSTEKLİYE TESLİMİ
15 DAKİKA
(BÜTÜN EVRAKLAR EKSİKSİZ TESLİM EDİLDİKTEN SONRA)
5 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GEÇİCİ TEMİNAT İADESİ İSTEKLİ DİLEKÇESİ
TEMİNATI ALMAYA DAİR YETKİ BELGESİ KONTROLÜ
KİMLİK KONTROLÜ
GEÇİCİ TEMİNAT MAKBUZU VEYA MEKTUBUNUN İADESİ
5 DAKİKA
(BÜTÜN EVRAKLAR EKSİKSİZ TESLİM EDİLDİKTEN SONRA)
6 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU GEREĞİ YAPILAN; AÇIK İHALE,
BELLİ İSTEKLİLER, PAZARLIK USULÜ İLE YAPILAN İHALE İŞLEMLERİ
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 10.MADDESİ GEREĞİ;
İHALEYE KATILIMDA YETERLİLİK KURALLARI AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

1. MEVZUATI GEREĞİ KAYITLI OLDUĞU TİCARET VE/VEYA SANAYİ ODASI VEYA İLGİLİ MESLEK ODASI BELGESİ;
2. GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE, KAYITLI OLDUĞU TİCARET VE/VEYA SANAYİ ODASINDAN YA DA İLGİLİ MESLEK ODASINDAN, İLK İLAN VEYA İHALE TARİHİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU YILDA ALINMIŞ, ODAYA KAYITLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE,
3. TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE, İLGİLİ MEVZUATI GEREĞİ KAYITLI BULUNDUĞU TİCARET VE/VEYA SANAYİ ODASINDAN, İLK İLAN VEYA İHALE TARİHİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU YILDA ALINMIŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN ODAYA KAYITLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE,
4. TEKLİF VERMEYE YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN İMZA BEYANNAMESİ VEYA İMZA SİRKÜLERİ;
5. GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE, NOTER TASDİKLİ İMZA BEYANNAMESİ,
6.TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE, İLGİSİNE GÖRE TÜZEL KİŞİLİĞİN ORTAKLARI, ÜYELERİ VEYA KURUCULARI İLE TÜZEL KİŞİLİĞİN YÖNETİMİNDEKİ GÖREVLİLERİ BELİRTEN SON DURUMU GÖSTERİR TİCARET SİCİL GAZETESİ, BU BİLGİLERİN TAMAMININ BİR TİCARET SİCİL GAZETESİNDE BULUNMAMASI HALİNDE, BU BİLGİLERİN TÜMÜNÜ GÖSTERMEK ÜZERE İLGİLİ TİCARET SİCİL GAZETELERİ VEYA BU HUSUSLARI GÖSTEREN BELGELER İLE TÜZEL KİŞİLİĞİN NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜLERİ
4734 SAYILI KANUNUN 13.MADDESİ GEREĞİ; AÇIK İHALELERDE EKAP (ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNDAN) İHALE TARİHİNDEN EN AZ 7- 40 GÜN ÖNCE İLAN SÜRESİ
İHALE SONUCUNUN BÜTÜN İSTEKLİLERE BİLDİRİMİNDEN İTİBAREN; 21 İNCİ MADDENİN (B) VE (C) BENTLERİNE GÖRE YAPILAN İHALELERDE BEŞ GÜN, DİĞER HALLERDE İSE ON GÜN,
SÖZLEŞMEYE DAVET ELDEN TEBLİĞ EDİLMESİ HALİNDE AYNI GÜN/ İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUPLA GÖNDERİLMESİ HALİNDE MEKTUBUN TESLİM EDİLDİĞİ TARİH /ELEKTRONİK POSTA YOLUYLA BİLDİRİLMESİ HALİNDE BİLDİRİM TARİHİ/ FAKSLA BİLDİRİLMESİ HALİNDE BİLDİRİM TARİHİNDEN İTİBAREN 10 GÜN
7 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİ İHALELERİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU VE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU İLE İHALE MEVZUATINA AİT İLGİLİ YÖNETMELİKLERİNDE VE KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE BELİRTİLMİŞ VE İSTENİLMESİ ZORUNLU VE İDARENİN TAKDİRİNDE BULUNAN DUYURULMUŞ İSTENEN BELGE VE STANDART FORMLAR İHALE MEVZUATINDA (KANUNLAR-YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER ) İLAN SÜRELERİ, TEBLİGAT SÜRELERİ, DAVET SÜRELERİ VE SÖZLEŞME YAPMA SÜRESİ… VB İŞLEMLERİ TAMAMLAMAK İÇİN BELİRLENMİŞ VE BİLDİRİLMİŞ ZORUNLULUK SÜRELERİ
8 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT DOĞRUDAN TEMİN İŞLERİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU VE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU İLE İHALE MEVZUATINA AİT İLGİLİ YÖNETMELİKLERİNDE VE KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE BELİRTİLMİŞ VE İSTENİLMESİ ZORUNLU VE İDARENİN TAKDİRİNDE BULUNAN BELGELER BELİRLENEREK PİYASA ARAŞTIRMASI YAPILIR. DOĞRUDAN TEMİN; ÖNGÖRÜLEMEYEN, ACİL OLAN VE PARASAL LİMİT KAPSAMI İLE KANUNDA BELİRTİLEN HALLERDE İHTİYAÇLARIN, İDARE TARAFINDAN DAVET EDİLEN İSTEKLİLERLE TEKNİK ŞARTLARIN VE FİYATIN GÖRÜŞÜLEREK DOĞRUDAN TEMİN EDİLEBİLDİĞİ USUL OLDUĞUNDAN, İDARENİN İHTİYACINA GÖRE BELİRLENMİŞ EN KISA SÜREDE TAMAMLANIR.
9 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE VE DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN/YAPILAN İŞLERİN ÖDEME İŞLEMLERİ
HARCAMALARININ BELİRLENMİŞ USUL VE ESASLARA UYGUN OLARAK YAPILDIĞINA VE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNE İLİŞKİN;5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROLÜ KANUNU VE İHALE MEVZUATINDA DÜZENLENMİŞ BELGELER İLE MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE; İHALE VEYA DOĞRUDAN TEMİN USULÜYLE YAPILAN HER TÜRLÜ MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN İSTENEN BELGELER OLAN ; TAAHHÜT DOSYASI ,HAKEDİŞ RAPORLARI….VB BELGELERİN YANISIRA VERGİ VE SGK ‘YA PİRİM BORCU OLUNMADIĞINA İLİŞKİN BELGELER ÖDEME BELGESİNE EKLENİR. TAHAKKUK BELGELERİ 3(ÜÇ) İŞ GÜNÜ İÇİNDE ONAYLANIP, ÖDEME EMRİNE BAĞLANARAK, MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLİR. SÖZLEŞMESİNDE YAZILI SÜRENİN İÇERİSİNDE, EĞER SÖZLEŞMEDE BU HUSUSTA BİR KAYIT YOKSA EN KISA SÜREDE ÖDEME YAPILIR.
10 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KESİN TEMİNATLARIN İADESİ İŞİN SÖZLEŞMENİN ;KESİN TEMİNATIN İADE EDİLMESİ MADDESİ HÜKÜMLERİNE(MAL ALIMI,HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ OLMASINA, PİYASADA HAZIR OLMASINA , GARANTİSİ BULUNMASINA.. ...VB) GÖRE; TEMİNAT VE VARSA EK KESİN TEMİNATLARIN YARISININ VEYA TAMAMININ İADESİNDE YÜKLENİCİNİN İADE TALEP DİLEKÇESİ EKİNDE
1-ONAYLI GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI VEYA KESİN KABUL TUTANAĞI
2-YÜKLENİCİNİN BU İŞTEN DOLAYI İDAREYE HERHANGİ BİR BORCUNUN OLMADIĞI BELGESİ
3- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN İLİŞİKSİZLİK BELGESİ GETİRİLMESİ
4- VERGİ BORCU YOKTUR YAZISI
5- SGK BORCU YOKTUR YAZISI GETİRMESİ ZORUNLUDUR.
BELGELER 1(BİR) İŞ GÜNÜ İÇİNDE KONTROL EDİLİP, İADESİNDE SAKINCA YOKTUR YAZISI EKİNDE, MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLİR. EN KISA SÜREDE İADESİ SAĞLANIR.
11 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLEME İŞ DENEYİM BELGELERİNİN; İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ EKİNDE YER ALAN STANDART FORMLARA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKMEKTEDİR. YÖNETMELİK VE GENEL TEBLİĞİN KONUYU DÜZENLEYEN HÜKÜMLERİNE GÖRE YÜKLENİCİNİN TALEP DİLEKÇESİ EKİNDE
1-SÖZLEŞME KAPSAMINDA DÜZENLENEN FATURA ÖRNEKLERİNİN VEYA BU ÖRNEKLERİN NOTER, YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VEYA VERGİ DAİRESİ ONAYLI SURETLERİNİN
2- KABUL BELGELERİNİN BULUNMASI ZORUNLUDUR
BELGELER 1(BİR) İŞ GÜNÜ İÇİNDE KONTROL EDİLİP, İŞ DENEYİM BELGESİNİ ONAYLAMAYA YETKİLİ KİŞİ TARAFINDAN, İSİM VE UNVANI BELİRTİLMEK SURETİYLE İMZALANIP VE MÜHÜRLENİP VERİLECEKTİR
12 EVLENDİRME MEMURLUĞU NİKÂH İŞLEMLERİ EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ'NİN 20.MADDESİNE GÖRE ;
1-NÜFUS CÜZDANI
2-İKİ ADET EVLENME BEYANNAMESİ
3-EVLENME EHLİYETİ BELGESİ
4-VESİKALIK FOTOĞRAF
5-SAĞLIK RAPORU; SAĞLIK RAPORU ALINAMAMASI DURUMUNDA EVLENME YAPILAMAZ. SAĞLIK RAPORUYLA İLGİLİ USUL VE ESASLARI, SAĞLIK ALANINDAKİ DEĞİŞEN VE GELİŞEN ŞARTLAR DA DİKKATE ALMAK SURETİYLE SAĞLIK BAKANLIĞINCA YAYIMLANACAK GENELGE İLE BELİRLENİR.
EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ'NİN 22.MADDESİNE GÖRE;
6-EVLENME İZİN BELGESİ; BÖYLE BİR BELGEYİ ALAN ÇİFTLER, YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA EVLENDİRMEYE YETKİLİ MAKAM HUZURUNDA, AYRICA BİR DOSYA DÜZENLENMESİNE LÜZUM KALMAKSIZIN EVLENEBİLİRLER.
EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ'NİN 14.MADDESİ'NE GÖRE;
7-EVLENME EHLİYETİ VE ŞARTLARI;
A- RIZA BELGESİ:17 YAŞINI TAMAMLAYAN ERKEK VE KADIN VELİNİN İZNİ, VELİ YOK İSE VASİ VEYA VESAYET MAKAMININ İZNİ İLE EVLENEBİLİR.
B-16 YAŞINI TAMAMLAYAN ERKEK VE KADIN HÂKİMİN İZNİ İLE EVLENEBİLİR.
EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ’NİN 15.MADDESİNDE GÖRE;
8-HİDDET MÜDDETİ: BOŞANMIŞ, EVLİLİĞİN BUTLANINA HÜKMEDİLMİŞ VEYA KOCASI ÖLMÜŞ KADIN, BOŞANMA VE EVLİLİĞİN BUTLANINA DAİR MAHKEME KARARI VEYA KOCASININ ÖLÜM TARİHİNDEN İTİBAREN 300 GÜN GEÇMEDİKÇE EVLENEMEZLER.
5 GÜN
13 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YARDIM İSTEĞİ TALEP DİLEKÇESİ
NÜFUS CÜZDANI FOTOFOKOPİSİ
NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
TAPU MÜDÜRLÜĞÜYAZI(TAŞINMAZ SAHİBİ OLUP OLMADIĞI)
İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ YAZI(BESİ HAYVANI OLUP OLMADIĞI)
KAYMAKAMLIKTAN YAZI(YARDIM ALIP ALMADIĞI)
MUHTARLIKTAN İKAMETGAH
BANKALARDAN YAZI (MEVDUAT HESABI OLUP OLMADIĞI)
2 GÜN
14 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YIKIM İSTEĞİ TALEP DİLEKÇESİ
İNCELEME KEŞİF AŞAMASI
2 GÜN
15 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL YAPIMI TALEP DİLEKÇESİ
İMAR DURUMU
GEREKİRSE KAYMAKAMLIK MEN KARARI

3 GÜN
16 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 3091 S. MEN KARARI UYGULAMALARI 1-YERİNDE İNCELEME 1 GÜN (BELİRLİ TARİHTE)
17 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 3194 SAYILI İMAR KANUNUN 17. MADDESİ (İHDAS) 1-DİLEKÇE
2-TAPU FOTOKOPİSİ
3-KİMLİK FOTOKOPİSİ
4-KOORDİNATLI ÇAP
5-PARSEL KÖŞE KOORDİNATLARI
6-İMAR ADA KOORDİNATLARI
7-ADA RÖLEVE KROKİSİ
8-DURUM HARİTASI
9-KOORDİNAT ÖZETİ
10-MAL SAHİBİ İLE YAPILAN SÖZLEŞME
11-BELEDİYE ENCÜMENİNE YAZILMASI
20 GÜN
18 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 3194 SAYILI İMAR KANUNUN 15 VE 16 MADDELERİ(İFRAZ,TEVHİD VE YOLA TERK) 1-DİLEKÇE
2-TAPU FOTOKOPİSİ
3-KİMLİK FOTOKOPİSİ
4-KOORDİNATLI ÇAP
5-PARSEL KÖŞE KOORDİNATLARI
6-İMAR ADA KOORDİNATLARI
7-ADA RÖLEVE KROKİSİ
8-DURUM HARİTASI
9-KOORDİNAT ÖZETİ
10-MAL SAHİBİ İLE YAPILAN SÖZLEŞME
11-BELEDİYE ENCÜMENİNE YAZILMASI
20 GÜN
19 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİSSE SATIŞI VE KIYMET TAKTİR 1-DİLEKÇE
2-TAPU
3-TİCARET VE EMLAKÇILAR ODASI GÖRÜŞ YAZILARI
4-KIYMET TAKTİR TUTANAĞI
5-BELEDİYE ENCÜMENİNE YAZILMASI
1 AY
20 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BİNA APLİKASYONU 1- 200m² ALTINDAKİ BİNALARIN APLİKASYOLU 2 GÜN
21 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ CİNS DEĞİŞİKLİĞİ 1-KURUM DİLEKÇESİ
2-İMAR DURUMU
3-YERİNDE YAPILAN İNCELEME
2 GÜN
22 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSKAN RUHSATI (HARİTA) 1-UYGALAMA TUTANAĞI (ONAYLI)
2-YERİNDE YAPILAN İNCELEME
2 GÜN
23 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ TESLİMİ 1-İŞ YERİ TESLİM TUTANAĞI
2-ONAYLI UYGULAMA TUTANAĞI
3-APLİKASYON YAPILMIŞ OLMALI.
1 GÜN
24 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAK İNŞAAT , YOL, BİMER, AKMASA ŞİKAYETLERİ 1-YERİNDE İNCELEME YAPILMASI
2-TUTANAK TUTULMASI
3-CEZAYİ İŞLEMLER
4-BELEDİYE ENCÜMENİNE YAZILMASI
3 GÜN (İNCELEME-TUTANAK)
10 GÜN (ENCÜMEN)
25 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ 1-DİLEKÇE
2-TAPU FOTOKOPİSİ
3-KİMLİK FOTOKOPİSİ
4-KOORDİNATLI ÇAP
5-YERİNDE TESPİT
6-ENCÜMENE ŞERH İÇİN YAZILMASI
7- GÖRÜŞ YAZILARI
8-UZLAŞMA TUTANAĞI
9-İTİRAZ VAR İSE MAHKEME KARARI 10-BELEDİYE ENCÜMENİNE YAZILMASI
2 AY
26 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAT İRTİFAK VE MÜLKİYETİ KURULMASI 1-MİMARİ PROJE (ONAYLI) 2 GÜN
27 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAT VİZESİ 1-200m² ALTINDAKİ BİNALARIN ZEMİN KAT KONTOLÜ 2 GÜN
28 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANKOTE 1-DİLEKÇE
2-GEZİCİ GPS İLE YERİNDE ÖLÇÜM
3 GÜN
29 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SU BASMAN VİZESİ 1-200m² ALTINDAKİ BİNALARIN KOT VE APLİKASYON KONTROLÜ 2 GÜN
30 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL VİZESİ 1-200m² ALTINDAKİ BİNALARIN TEMEL KONTROLÜ 2 GÜN
31 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA TUTANAĞI KONTROLÜ 1-MİMARİ PROJE
2-UYGULAMA TUTANAĞI (ONAYLI)
3-APLİKASYON TUTANAĞI
1 GÜN
32 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MİMARİ RUHSAT VERİLMESİ MİMARİ HESAP CETVELİ
TAPU SENEDİ(SON TARİHLİ)
İMAR DURUMU(SON BİR YIL)
APLİKASYON KROKİSİ
PLANKOTE
UYGULAMA TUTANAĞI (ONAYLI)
NUMARATAJ SERVİSİNDEN GELEN BELGE
YAPI MÜTEAAHİDİ YAPI SAHİBİ ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞME
TAAHHÜTNAMALER
- MİMAR
-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
-MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
-ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
-HARİTA MÜHENSİLİĞİ
YAPI MÜTEAHHİTİ
-KONYA EREĞLİ TİCARET ODASI MÜT.YAPI.SİCİL
-VERGİ LEVHASI
-NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
SİGORTA SİCİL NO
YAMBİS NO
TAAHHÜTNAME
-ŞANTİYE ŞEFİ SÖZLEŞMESİ
TAAHHÜTNAME
İKAMETGAH
NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
SİGORTA SİCİL NO


YAPI DENETİMİ
-YAPI DENETİM İZİN BELGESİ
-ONAYLI YİBF(SON TARİHLİ)
-YAPI DENETİM HİZMET SÖZLEŞMESİ
-YAPI DENETİM TAAHHÜTNAMESİ
-PROJE KONTROL FORMLARI
-YAPI DENETİM DENETÇİ BELGELERİ
-YAPI DENETÇİ İKAMETGAHLARI
-YAPI DENETİM DENETÇİ İMZA SİRKÜLERİ
-%20-%100 HAKEDİŞ ÖDENDİ MAKBUZU
DAMGA VERGİSİ ÖDENDİ MAKBUZU
BU EVRAKLAR TAMAMLANDIKTAN SONRA (PROJE EKSİKSİZ OLDUĞU DURUMDA)
-TAPU
-MALİ HİZMETLER
-EMLAK
(EVRAKLARI DÜZENLENİR.)
-NUMARATAJ ALINDIKTAN VE HARÇ ÜCRETİ YATIRILDIKTAN SONTA,RUHSAT DÜZENLENİR

15 GÜN
33 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSKAN RUHSATI VERİLMESİ YERİNE GİDİLİP İNCELEME YAPILDIKTAN SONRA BİNANIN
MİMARİ,STATİK,ELEKTRİK,MEKANİK PROJELERİNE VE ÇEKİM MESAFELERİNE UYGUN OLDUĞU TAKTİRDE;
-TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
-MALİ HİZMETER MÜDÜRLÜĞÜ
-VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
-KOSKİ MÜDÜRLÜĞÜ
-EMLAK SERVSİ
-ENERYA GAZ DAĞITIM A.Ş
-TÜRK TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ
EVRAKLAR DÜZENLENİR.
BU EVRAKLAR EKSİKSİZ GELMESİ DURUMUNDA
-NUMARATAJ İSKANA ÇEVRİLEREK
HARÇ ÜCRETİ YATIRILDIKTAN SONRA RUHSAT DÜZENLENİR.
15 GÜN
34 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1- DİLEKÇE
2- İMZA SİRKÜSÜ ( Gerekli ise vekaletname)
3- TAPU BELGELERİ
4- İMAR ÇAPI
5- ÜST ÖLÇEKLİ PLAN KARARI ( belediye onaylı) ( tadilat sınırı ve mülkiyet işli)
6- ÖNERİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (A Grubu Plancı İmzalı) (plan değişiklik sınırı renkli)
7- MEVCUT - ÖNERİ DURUM PAFTASI ( A3)
8- İMAR PLAN I AÇIKLAMA RAPORU (A Grubu Plancı İmzalı)
9- İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK DURUM BİLGİSİ (Büyükşehir zemin etüd bürosundan alınan rapor)
10- KURUM GÖRÜŞLERİ ( gerekli ise)
11- HALİHAZIR HARİTA (A3) ( tadilar sınır ve mülkiyet işli ) ( belediye harita müh. Onaylı)
12- MÜLKİYET HARİTASI (A3) ( gerekli ise)
13- ALANA AİT FOROĞRAFLAR ( çekim yönleri gösterilerek)
14- UYDU FOTOĞRAFI (A3)
15- CD ( PLAN TADİLATI, MEVCUT-ÖNERİ DURUM, UYDU KML, AÇIKLAMA RAPORU)
16- PLAN MÜELLİFİNE AİT BİLGİLER ( İmza Sirküsü, Büro Tescil Belgesi, Yeterlilik Belgesi)
AŞAMALAR
1- DİLEKÇE VE EKİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ DOSYASININ İNCELENEREK MECLİSE SUNULMASI
2- PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN BELEDİYE MECLİSİNCE İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ
3- PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN İMAR KOMİSYONUNDA GÖRÜŞÜLMESİ
4- İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN BELEDİYE MECLİSİNCE UYGUN GÖRÜLMESİ
5- UYGUN GÖRÜLEN PLAN DEĞŞİKLİĞİNİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE SUNULMASI
( İlçe Belediyesi talep yazısı, İlçe Belediye Meclis Kararı ve plan değişikliği dosyası)
6- PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNDE ONAYI
7- İLAN VE ASKI


4 AY
35 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ İMAR DURUM BELGESİ 1-DİLEKÇE
2-TAPU FOTOKOPİSİ
3-KİMLİK FOTOKOPİSİ
4-KOORDİNATLI ÇAP
5-PARSEL KÖŞE KOORDİNATLARI
1 GÜN
36 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 3194 SAYILI İMAR KANUNUN 18. MADDESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ (PROGRAMI ALINMASI) 1 YIL
37 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TAHSİSİ 1-BAŞVURU DİLEKÇESİ 3 GÜN
38 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AŞ OCAĞI YEMEK YARDIMI TALEBİ 1-BAŞVURU DİLEKÇESİ
2-FAKİRLİK İLMUHABERİ
3-İKAMETGAH BELGESİ
3 GÜN
39 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ CENAZE DEFİN İŞLEMİ 1-BAŞVURU DİLEKÇESİ
2-ÖLÜM BELGESİ
3-SAĞLIK RAPORU
4-DEFİN RUHSATI
1 GÜN
40 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ CENAZE HİZMETLERİ MASA, SANDALYE, ÇADIR TALEBİ 1-BAŞVURU DİLEKÇESİ
1 SAAT
41 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ CENAZE NAKİL İŞLEMİ 1-BAŞVURU DİLEKÇESİ
2-ÖLÜM BELGESİ
3-SAĞLIK RAPORU
1 GÜN
42 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR MERKEZİ KONFERANS SALONU TAHSİSİ 1-BAŞVURU DİLEKÇESİ
2-TAHSİLAT MAKBUZU
1 GÜN
43 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR MERKEZİ SPOR SALONU KULLANIMI 1-BAŞVURU DİLEKÇESİ
2-TAHSİLAT MAKBUZU
3-KİMLİK FOTOKOPİSİ
4-SAĞLIK RAPORU
1 GÜN
44 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TEKERLEKLİ SANDALYE TALEBİ (MANUEL) 1-BAŞVURU DİLEKÇESİ
2-SAĞLIK RAPORU
3-KİMLİK FOTOKOPİSİ
4-İKAMETGAH BELGESİ
3 GÜN
45 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK SERVİSİ SOSYAL YARDIMLAŞMADAN GELEN EVRAKLARIN ONAYI EVRAKIN TAPU DAİRESİNDEN ONAYLI GELMESİ 10 DAKİKA
46 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK SERVİSİ EMLAK BEYANININ ALINMASI VE TAHAKKUKUNUN YAPILMASI 1-GERÇEK KİŞİLERDE KİMLİK FOTOKOPİSİ VE TAPU FOTOKOPİSİ
2-TÜZEL KİŞİLERDE VERGİ LEVHASI VE TAPU FOTOKOPİSİ
10 DAKİKA
47 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK SERVİSİ TEK MESKENİ OLAN EMEKLİ DUL YETİM, ÖZÜRLÜ, HİÇBİR GELİRİ OLMAYAN, ŞEHİT GAZİ VE YAKINLARINA VERGİ MUAFİYETİ YAPILMASI 1-DİLEKÇE ALINMASI
2-TAPUDAN TEK MESKENİ OLDUĞUNA DAİR EVRAK ALINMASI
3-SGK DAN İLİŞİĞİ OLMADIĞINA DAİR BELGE ALINMASI
4-VERGİ DAİRESİNDEN KAYDI OLMADIĞINA DAİR YAZI
5-ÖZÜRLÜLER İÇİN ÖZÜRLÜ OLDUĞUNU BELGELEYEN EVRAK İSTENMESİ
10 DAKİKA
48 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK SERVİSİ TAPU DAİRESİNDE ALIM SATIM İÇİN RAYİÇ BEDELİ VERİLMESİ SATIŞI YAPILACAK TAPUNUN FOTOKOPİSİ 10 DAKİKA
49 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BÜRO (MUHASEBE SERVİSİ) MAL ALIMINDA YAPILACAK ÖDEMELER İÇİN 1- HESABA YAPILACAK ÖDEMELERDE
İL İÇİ: 1000 TL VE ÜZERİNDEKİ İL DIŞI 2000 TL VE ÜZERİNDEKİ ÖDEMELERDE VERGİ DAİRESİNDEN BORCU YOKTUR YAZISI
2-ELDEN YAPILACAK ÖDEMELERDE BORCU YOKTUR YAZISI VE FİRMA KAŞESİ.
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 34.MADDESİNE GÖRE KAYDA ALINIR.
ÖDEMELER: 30-120 GÜN ARASINDA YAPILIR.
50 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BÜRO(MUHASEBE SERVİSİ) HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞLERİNDE YAPILACAK ÖDEMELER İÇİN 1- HESABA YAPILACAK ÖDEMELERDE
İL İÇİ: 1000 TL VE ÜZERİNDEKİ İL DIŞI 2000 TL VE ÜZERİNDEKİ ÖDEMELERDE VERGİ DAİRESİNDEN BORCU YOKTUR YAZISI. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN BORCU YOKTUR YAZISI.
2-ELDEN YAPILACAK ÖDEMELERDE VERGİ DAİRESİNDEN BORCU YOKTUR YAZISI, SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN BORCU YOKTUR YAZISI VE FİRMA KAŞESİ.
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 34.MADDESİNE GÖRE KAYDA ALINIR.
ÖDEMELER: 30-120 GÜN ARASINDA YAPILIR.
51 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TAHSİLÂT SERVİSİ EMLAK VERGİSİ BORÇLARININ ALINMASI
İSİM, SOYİSİM, BABA ADI, DOĞUM YERİ, DOĞUM TARİHİ, KİMLİK NUMARASI 1 DAKİKA
52 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TAHSİLÂT SERVİSİ ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ BORÇLARININ ALINMASI İSİM, SOYİSİM, BABA ADI, DOĞUM YERİ, DOĞUM TARİHİ, KİMLİK NUMARASI 1 DAKİKA
53 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TAHSİLÂT SERVİSİ IŞIKLI VE IŞIKSIZ REKLAM TABELA BORÇLARININ ALINMASI İSİM, SOYİSİM, BABA ADI, DOĞUM YERİ, DOĞUM TARİHİ, KİMLİK NUMARASI 1 DAKİKA
54 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TAHSİLÂT SERVİSİ RUHSAT, TELLÂLİYE, SPOR PARASI, FOSEPTİK ÇEKİMİ PARALARININ ALINMASI İSİM, SOYİSİM, BABA ADI, DOĞUM YERİ, DOĞUM TARİHİ, KİMLİK NUMARASI 1 DAKİKA
55 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇİM BİÇİMİ TIRPAN İŞLERİ BAŞVURU DİLEKÇESİ 10 GÜN
56 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLARIN BUDAMA İŞLERİ BAŞVURU DİLEKÇESİ 10 GÜN
57 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ARAZÖZLE SULAMA İŞLERİ BAŞVURU DİLEKÇESİ 10 GÜN
58 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK YAPIM VE PARK TADİLAT İŞLERİ BAŞVURU DİLEKÇESİ 15-60 GÜN
59 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇ NAKİL İŞLERİ BAŞVURU DİLEKÇESİ
HARÇ MAKBUZU
10-15 GÜN
60 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLARIN İLAÇLANMASI BAŞVURU DİLEKÇESİ 10 GÜN
61 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇÖP KONTEYNIRI
VE ÇÖP VARİLİ VERİLMESİ
T.C KİMLİK NO DİLEKÇELİ VE MÜRACAAT 1 HAFTA
62 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FOSSEPTİK
KUYULARIN
ÇEKİLMESİ
T.C KİMLİK NO İLE DİLEKÇELİ MÜRACAAT 1 HAFTA
63 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAÇLAMA DİLEKÇELİ VE MÜRACAAT 2 GÜN
64 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU'NUN 20. MADDESİ GEREĞİ BELEDİYE MECLİSİ GÜNDEMİNİN HAZIRLANMASI VE BELEDİYE MECLİS TOPLANTISININ SÜKUNETLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLANMASIYLA İLGİLİ İŞLEMLERİN, EVRAKLARIN HAZIRLANMASI VE TAMAMLANMASI GÜNDEM KONULARININ ALINMASI,
GÜNDEMİN İLAN EDİLMESİ
MECLİS TOPLANTISININ İCRA EDİLMESİ
MECLİS KARARLARININ HAZIRLANIP ONAYLANMASI
MECLİS KARARLARININ MÜLKİ İDARE AMİRİNE SEVK EDİLMESİ
15 GÜN
65 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU'NUN 34., 35. MADDELERİ GEREĞİ BELEDİYE ENCÜMENİN İCRA EDİLMESİ VE GÖRÜŞÜLEN GÜNDEM MADDELERİYLE İLGİLİ İŞLEMLERİN HAZIRLANMASI VE TAMAMLANMASI GÜNDEMİN BAŞKANLIK MAKAMINCA BELİRLENMESİ
ENCÜMEN TOPLANTISININ İCRASI
ENCÜMEN KARARLARININ HAZIRLANMASI VE ÜYELERCE ONAYLANMASI
KARARLARIN İLGİLİ MÜDÜRLÜĞE SEVK EDİLMESİ
7 GÜN
66 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ KURUMLARA VE VATANDAŞLARA GÖNDERİLECEK EVRAKLARIN, ÖDEME EMİRLERİNİN TEBLİGATLARIN SEVK EDİLMESİ VE POSTALANMASI EVRAKLARIN VE ÖDEME EMİRLERİNİN , TEBLİGATLARIN KAYIT İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI VE ELDEN GÖNDERİLMESİ, POSTAYA VERİLMESİ 0,5 GÜN (YARIM GÜN)
67 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ KURUMLARCA TALEP EDİLEN HİZMET, EVRAK, GÖRÜŞ, VE BENZER TALEPLERLE İLGİLİ EVRAĞIN ALINMASI EVRAKLARDA;
BAŞLIK, TARİH, SAYI, KONU, METİN KISMI , AD-SOYAD - İMZA-ONAY, İLETİŞİM BİLGİLERİ OLMALI
EVRAĞIN ALINMASI, KAYIT EDİLMESİ, BAŞKANLIK MAKAMINCA ONAYLANMASI, KAYIT İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI VE İLGİLİ MÜDÜRLÜĞE SEVK EDİLMESİ
1,5 GÜN
68 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ TARAFINDAN TALEP EDİLEN
HİZMET İLE İLGİLİ BAŞVURU
DİLEKÇESİNİN ALINMASI
DİLEKÇELERDE
BAŞLIK, TARİH, METİN KISMI , AD-SOYAD - İMZA, İLETİŞİM BİLGİLERİ OLMALI
DİLEKÇENİN ALINMASI, KAYIT EDİLMESİ, BAŞKANLIK MAKAMINCA ONAYLANMASI, KAYIT İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI VE İLGİLİ MÜDÜRLÜĞE SEVK EDİLMESİ
1,5 GÜN
69 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ (İDARİ KISIM) ACEZE YARDIMI 1- BAŞVURU DİLEKÇESİ
2- ADRES KAYIT BELGESİ
3- NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
4- ACEZE YARDIMI BAŞVURU FORMU
5-FAKİRLİK İLMUHABERİ
6-NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
7- Bir ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
15 GÜN
70 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ(İKTİSAT VE RUHSAT) 3.SINIF GAYRİ SIHHI İŞYERLERİNE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ 1- BAŞVURU DİLEKÇESİ
2-NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
3-İŞYERİNE AİT TAPU FOTOKOPİSİ
4-İLGİLİ ODA KAYIT BELGESİ
5-KİRA SÖZLEŞMESİ
6-VERGİ LEVHASI
7-USTALIK BELGESİ
8-İŞLETME KAYIT BELGESİ ( GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YAPAN İŞLETMELER)
9-1 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
10- ŞİRKET ADINA DÜZENLENECEK RUHSATLARDA ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ VE İMZA BEYANNAMESİ

(İŞYERİNİN FAALİYET KONUSU VE FAALİYETİN YERİNDE YAPILACAK KONTROLLERDE EK BELGE İSTEME HAKKI İDAREYE AİTTİR.)

*(RUHSATLANDIRMA İŞLEMİ SONRASINDA İŞYERİ ADRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE RUHSAT YENİLENMEZ , YENİDEN RUHSATLANDIRMA İŞLEMİ GEREKİR)
15 GÜN
(DİĞER KURUMLAR DAN TALEP EDİLEN GÖRÜŞ VE RAPORLARIN CEVAPLANMA SÜRESİ DAHİL DEĞİLDİR)
71 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ(İKTİSAT VE RUHSAT) UMUMA AÇIK İŞYERLERİNE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ 1- BAŞVURU DİLEKÇESİ
2-NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
3-İŞYERİNE AİT TAPU FOTOKOPİSİ
4-İLGİLİ ODA KAYIT BELGESİ
5-KİRA SÖZLEŞMESİ
6-VERGİ LEVHASI
7-USTALIK BELGESİ
8-İŞLETME KAYIT BELGESİ ( GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YAPAN İŞLETMELER)
9-1 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
10- İŞYERİNİN FAALİYET YERİNE GÖRE İTFAİYEDEN ALINMIŞ YANGIN RAPORU
11- İŞYERİNDE YAPILACAK OLAN FAALİYET ÇEŞİDİNE GÖRE KAPASİTE RAPORU VE USTALIK BELGESİ
12- İŞYERİNİN FAALİYET GÖSTERECEĞİ YERE VE TAPU KAYITLARINA GÖRE MUVAFAKATNAME
(EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINDAN İSTENEN GÖRÜŞ YAZILARININ OLUMLU SONUÇLANMASI GEREKMEKTEDİR)
(RUHSATLANDIRMA İŞLEMİ SONRASINDA İŞYERİ ADRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE RUHSAT YENİLENMEZ , YENİDEN RUHSATLANDIRMA İŞLEMİ GEREKİR)
1 AY
(DİĞER KURUMLAR DAN TALEP EDİLEN GÖRÜŞ VE RAPORLARIN CEVAPLANMA SÜRESİ DAHİL DEĞİLDİR)
72 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ(İKTİSAT VE RUHSAT) CANLI MÜZİK İZİN BELGESİ VERİLMESİ 1- YETKİLİ FİRMADAN ALINMIŞ SES ÖLÇÜM RAPORU
2- BAŞVURU DİLEKÇESİ
3- İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
4- HARÇ MAKBUZU
CANLI MÜZİK İZİN BELGESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE GEÇERLİ OLUP HER YIL YENİLENMESİ GEREKMEKTEDİR
1 GÜN
73 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ(İKTİSAT VE RUHSAT) SIHHI İŞYERLERİNİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ 1-BAŞVURU DİLEKÇESİ
2-NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
3-İŞ YERİNE AİT TAPU FOTOKOPİSİ
4-İLGİLİ ODA KAYIT BELGESİ
5-KİRA SÖZLEŞMESİ
6- VERGİ LEVHASI
7-SABIKA KAYDI
8-İŞLETE KAYIT BELGESİ(GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YAPAN İŞ YERLERİ)
9-BİR FESİVALIK FOTOĞRAF
10- İŞ YERİNİN FAALİYET YERİNE GÖRE İTFAİYEDEN ALINMIŞ YANGIN RAPORU
11-İŞYERİNİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ YERE VE TAPU KAYITLARINA GÖRE MUVAFAKAT NAME
(BAŞVURULAR AYNI GÜN MÜRACAAT SAHİBİNİN BEYANI ESAS ALINARAK DEĞERLENDİRİLİR, RUHSATLANDIRMA AŞAMASINDAN SONRA YAPILACAK YASAL SÜRE İÇERİSİNDE DENETİM VE KONTOROLLER YAPILACAKTIR)
(RUHSATLANDIRMA İŞKLEMİ SONRASINDA İŞYERİ ADRESİNİN DEGİŞTİRİLMESİ HALİNDE RUHSAT YENİLENMEZ, YENİDEN RUHSATLANDIRMA İŞLEMİ GEREKİR)
7 GÜN
(DİĞER KURUMLAR DAN TALEP EDİLEN GÖRÜŞ VE RAPORLARIN CEVAPLANMA SÜRESİ DAHİL DEĞİLDİR)