İmar Evraklar

Ereğli Belediyesi  |

İmar Evraklar

Ereğli Belediyesi  |

İmar Evraklar

İskan Ruhsatında İstenen Evraklar (Fenni Mesullü)

 

  • 1 - Fenni Mesul Teknik Uygunluk Raporu
  • 2 - Enerji Kimlik Belgesi (EKB)
  • 3 - Asansör Dosyası ( Asansör Olanlarda)
  • 4 - Binaya Ait 4 Cephe Fotoğrafı (Çevresini de Gösteren ve Fenni Mesul Onaylı)
  • 5 - SGK İlişik Kesme Belgesi
  • 6 - İskan Ruhsat Harcı (Belediye Tarafından Hesaplanan)
  • 7 - Numarataj Belgesi