İmar Evraklar

Ereğli Belediyesi  |

İmar Evraklar

Ereğli Belediyesi  |

İmar Evraklar

Mavi Dosyada Bulunması Gereken Evraklar (Fenni Mesullü Yapılarda)

 

- Mimari Hesap Cetveli

- Tapu Senedi ( Son Tarihli )

- İmar Durumu ( Son 1 Yıl )

- Aplikasyon Krokisi

- Plankote

- Uygulama Tutanağı ( Onaylı )

- Numarataj Servisinden Gelen Belge

- Yapı Müteaahidi - Yapı Sahibi Arasında Yapılan Sözleşme

- Proje Müellifleri Taahhütnameleri

            * Mimar

            * İnşaat Mühendisi

            * Makina Mühendisi

            * Elektrik Mühendisi

            * Jeoloji Mühendisi

            * Harita Mühendisi

- Fenni Mesul Taahhütnameleri

             * Mimar

             * İnşaat Mühendisi

             * Makina Mühendisi

             * Elektrik Mühendisi

             * Jeoloji Mühendisi

             * Harita Mühendisi

- Yapı Müteahhiti

              * Konya Ereğli Ticaret Odası Müt. Yapı Sicil Belgesi

              * Vergi Levhası

              * Nüfus Cüzd. Fotokopisi

              * Sigorta Sicil No

              * Yambis No

              * Taahhütname