Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

05/08/2020 Tarihli Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

 

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

          Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 05/08/2020 tarihinde  Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Ağustos ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

 

                                                                       Hüseyin OPRUKÇU

                                                                         Belediye Başkanı


GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)
2- 17/07/2020 tarihinde yapılan Temmuz ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşim Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
3- 05/08/2020 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar Meri İmar Planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)
4- Kurumsal olarak duyulan ihtiyaç nedeniyle Norm Kadro Yönetmeliğinin kadro değişikliğini düzenleyen 10. Maddesi gereğince 1 adet 1. Dereceli Müfettiş kadrosunun ihdas edilmesinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.)
5- Norm Kadro Yönetmeliğine göre kurulmuş olan Teftiş Kurulu Müdürlüğüne ait Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.)
6- Belediyemize ait İş Makinelerinin uzun süreli kiralanması durumunda saatlik, günlük (8 saat), haftalık (7 gün), aylık (30 gün) kira bedellerinin belirlenmesi için Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi. (Fen İşleri Md.)
7- Çukurkuyu Belediye Başkanlığı tarafından kurumumuzdan 1 adet damperli kamyon hibe veya tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. (Fen İşleri Md.)
8- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının kullanımını Belediyemize verdiği, Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sümer Mahallesi 2234 ada 1 parsel sayılı alanda bulunan 1 numaralı taşınmazın Ereğli Baro Temsilciliğinin kullanması konusunda ilgili temsilcilik ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
9- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının kullanımını Belediyemize verdiği, Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sümer Mahallesi 2234 ada 1 parsel sayılı alanda bulunan 4 ve 4A numaralı taşınmaz, 2235 ada 1 parsel sayılı alanda bulunan 5 ve 5A numaralı taşınmaz, 2237 ada 1 parsel sayılı alanda bulunan 15 ve 17 numaralı taşınmazların Necmettin Erbakan Üniversitesinin kullanması konusunda ilgili kurum ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
10- Mülkiyeti Belediyemize ait Gökçeyazı Mahallesinde 176 ada 2 parsel sayılı 177,92m2 yüzölçümlü arsa içerisinde bulunan kargir binanın, Gökçeyazı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin faaliyetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre kooperatife tahsis edilip edilmemesi ve tahsis edilmesi halinde tahsis süresinin belirlenmesinin görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
11- Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz muhtelif yerlerine kurulacak baz istasyonlarının kira sürelerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre 10(On) yıllık olması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Md.)
12- Hissedarı olduğumuz ilçemiz Hamidiye Mahallesi 2027 ada 15 numaralı taşınmaz Ereğli Sulh Hukuk Mahkemesince satışa çıkarılmış olup, bahse konu taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satın alınması için Başkanlık Makamına veya Başkanlık Makamının yetkilendireceği kişiye yetki verilmesinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Md.)
13- Eylül ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)