Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

05/09/2018 Tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

05/09/2018 TARİHLİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

 

 1. Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
 2. 01/08/2018 tarihinde yapılan Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)
 3. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, İmar Komisyonunca belirlenen Hamidiye, Namık Kemal, Cahı ve Mimar Sinan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 135 hektarlık alanda yapılan ve Konya Büyükşehir Belediyesinin 18.05.2018 tarih ve 491 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
 4. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, İmar Komisyonunca belirlenen Ziya Gökalp, Orhangazi ve Hacı Mustafa Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda yapılan ve Konya Büyükşehir Belediyesinin 18.05.2018 tarih ve 489 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müd.)
 5. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, İmar Komisyonunca belirlenen Aydınlar, Mehmet Akif, Fatih ve Atakent Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 190 hektarlık alanda yapılan ve Konya Büyükşehir Belediyesinin 18.05.2018 tarih ve 490 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müd.)
 6. DSİ'nin yapacağı Ereğli İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme inşaatı yapılabilmesi için mülkiyeti belediyemize ait Ziya Gökalp Mahallesi 403 ada 1 parsel ve 401 ada 8 parsel sayılı taşınmazların kanal inşaatlarının yapılacağı kısımları 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İst. Müd.)
 7. Ekim ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

 1. Değerli meclis üyeleri Eylül ayı meclis toplantısını açıyor katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Üyelerden Nedim GÜNSEVEN, Lokman GÖKTAŞ, Yüksel AKDOĞAN’ın izinsiz, Keziban ÇATLI, İsmet TAŞKIRAN, İbrahim SÖKER, Mustafa KALE ve Mehmet Şammas TOPBAŞ’ın  izinli, olarak toplantıya katılmadığı tespit edilerek izinli sayılmaları yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 2. 01/08/2018 tarihinde yapılan Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetleri meclis üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 3. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, İmar Komisyonunca belirlenen Hamidiye, Namık Kemal, Cahı ve Mimar Sinan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 135 hektarlık alanda yapılan, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planı Ereğli Belediye Meclisinin 04.04.2018 tarih ve 42 sayılı kararı ile uygun görülerek Konya Büyükşehir Belediyesinin 18.05.2018 tarih ve 491 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar komisyonumuzca görüşülmüş olup, yapılan değerlendirmeler sonucunda; imar planı değişikliği taleplerinin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 1. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, İmar Komisyonunca belirlenen Ziya Gökalp, Orhangazi ve Hacı Mustafa Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda yapılan, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planı Ereğli Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 32 sayılı kararı ile uygun görülerek Konya Büyükşehir Belediyesinin 18.05.2018 tarih ve 489 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar komisyonumuzca görüşülmüş olup, yapılan değerlendirmeler sonucunda; imar planı değişikliği taleplerinin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.
 2. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, İmar Komisyonunca belirlenen Aydınlar, Mehmet Akif, Fatih ve Atakent Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 190 hektarlık alanda yapılan, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planı Ereğli Belediye Meclisinin 04.04.2018 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun görülerek, Konya Büyükşehir Belediyesinin 18.05.2018 tarih ve 490 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar komisyonumuzca görüşülmüş olup, yapılan değerlendirmeler sonucunda; imar planı değişikliği taleplerinin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.
 3. DSİ'nin yapacağı Ereğli İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme inşaatı Ana Tahliye Kanalı yapımı için mülkiyeti belediyemize ait Ziya Gökalp Mahallesi 403 ada 1 parsel ve 401 ada 8 parsel sayılı taşınmazların kanal inşaatlarının yapılacağı kısımlarının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre tahsis edilmesine oybirliği ile kabul edilmiştir.
 4. Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Ekim ayı meclis toplantı tarihinin 03 Ekim 2018 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Eylül  ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

 

                          ÖZKAN ÖZGÜVEN                  AGAH TAŞKIN                    HALİL KARAKUŞ

            MECLİS BAŞKANI                    KATİP ÜYE                            KATİP ÜYE

                                    İmza                                       İmza                                     İmza