Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

06/09/2017 Tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısı

                                   

 

 

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 06/09/2017 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Eylül ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.      

 

  

 

Özkan ÖZGÜVEN

Belediye Başkanı

İmza

GÜNDEM:

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-02/08/2017 tarih ve 2017/8 sayılı Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)

3-02.08.2017 tarih ve 2017/8 sayılı Meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)

4-02.08.2017 tarih ve 2017/8 sayılı Belediye Meclis toplantısından 06.09.2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)

5-Mülkiyeti Belediyemize ait Sümer Mahallesi 232 ada 3 parsel sayılı yerde bulunan 292,37 m2 yüzölçümlü arsanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususu.(Emlak ve İstimlâk Müd.)

6-Ekim ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)