Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

02.08.2017 Tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

02/08/2017 TARİHLİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-05/07/2017 tarih ve 2017/7 sayılı Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)

3-05.07.2017 tarih ve 2017/7 sayılı Meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)

4-05/07/2017 tarih ve 2017/7 sayılı Belediye Meclis toplantısından 02.08.2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)

5-Cinler Mahallesi isminin değiştirilerek yeni bir isim verilmesinin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)

6-Eylül ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

 

KARAR ÖZETLERİ

 

1-Üyelerden İbrahim SÖKER, Cengiz UYSAL, Kemal UZUNDERE, Mehmet Şammas TOPBAŞ ve Halil ERCAN’ın izinli, olarak toplantıya katılmadığı tespit edilerek izinli sayılmaları yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-05/07/2017 tarih ve 2017/7 sayılı Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetleri meclis üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-05.07.2017 tarih ve 2017/7 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği 2017/15, 2017/16 nolu dosyalarda görüşülen talep İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

4-05/07/2017 tarih ve 2017/7 sayılı Belediye Meclis toplantısından 02.08.2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

5-Cinler Mahallesinin mevcut isminin değiştirilmesine yönelik talebin görüşülmesi için İmar Komisyonuna Havale edilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

6-Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Eylül ayı meclis toplantı tarihinin 06 Eylül 2017 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Ağustos  ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

            ÖZKAN ÖZGÜVEN                           AGAH TAŞKIN                    HALİL KARAKUŞ

 MECLİS BAŞKANI                             KATİP ÜYE                            KATİP ÜYE

                       İmza                                                imza                                          İmza