Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

01/02/2017 Tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısı

 

 

KONYA-EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 01/02/2017 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Şubat ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.         

 

 

Özkan ÖZGÜVEN

Belediye Başkanı

İmza

 

GÜNDEM:

 

1-      Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-      04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

3-      04.01.2017 tarih ve 2017/1-3 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)

4-      İlçemiz Karaburun Mahallesi N31B3C pafta 106 ada 4 parsel sayılı 42.926,00 m2 alanlı şehitlik ormanının 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi gereğince bakımının ve sulamasının yapılması hususunda Şehitler Kurma ve Koruma Derneği ile protokol imzalanması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlâk Müd.)

5-      Mevcut Hal Camisi imar planında inşaat alanında kaldığından, imar planında ibadet alanında kalan Alpaslan Mahallesi 115 ada 1 parsel sayılı arsanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satın alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlâk Müd.)

6-      Meri imar planında belediye hizmet alanında kalan Alpaslan Mahallesi 115 ada 3 parsel sayılı alanın kamulaştırılması için 7. Beş yıllık imar programına alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlâk Müd.)

7-      Memur norm kadro cetvelindeki boş kadroda yapılacak derece değişikliğinin görüşülmesi.(İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)

8-      2017 Mali yıl bütçe kanununda ‘ Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını’ düzenleyen K cetvelindeki hususlara uygun olarak Zabıta Maktu Mesai Ücretlerinin görüşülmesi.(İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)

9-      Mahalli idareler İşverenleri Sendika Üyeliğinin sona erdirilmesinin görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)

10-  Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ Görev, yetki ve Çalışma Esaslarını’ düzenleyen yönetmeliğin görüşülmesi. (Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü)

 

11-  Mart ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)