Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

02/11/2016 Tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısı

KONYA-EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 02/11/2016 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Kasım ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.         

 

 

Özkan ÖZGÜVEN

Belediye Başkanı

İmza

 

GÜNDEM:

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-19/10/2016 tarih ve 2016/10 sayılı Ekim ayı olağan meclis toplantısı 2.birleşim Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

3-05/10/2016 tarih ve 2016/10-121 sayılı meclis kararı gereğince İmar Komisyonuna havale edilen meri İmar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)

4-05.10.2016 tarih ve 2016/10 sayılı Belediye Meclis toplantısından 02.11.2016 tarihli meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)

5-Mülkiyeti Belediyemize ait Yıldızlı Mahallesi 102 ada 6, 7, 8, 9, 10 parsel Zengen Mahallesi 102 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsel,  103 ada 1, 13, 14 parsel, 105 ada 1, 2 parsel, 111 ada 7 parsel, 118 ada 1 parsel, 119 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parsel, 120 ada 1, 2, 3, 4, 9 parsel, 133 ada 1, 6, 7, 8, 9 parsel, 134 ada 1 parsel, 142 ada 1, 2, parsel, 144 ada 4, 5, 6 parsel, 146 ada 6, 7 parsel, 150 ada 1 parsel, 151 ada 4 parsel, 152 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7 parsel, 163 ada 1, 2 parsel, 164 ada 1, 2 parsel, 169 ada 1 parsel, 179 ada 1 parsel, 181 ada 1, 2 parsel, 191 ada 10 parsel, 195 ada 16 parsel, 199 ada 5 parsel, 225 ada 1 parsel, 234 ada 5 parsel, 235 ada 1, 3 parsel, 248 ada 4 parsel, 250 ada 1 parsel, 255 ada 3 parsel, 260 ada 16 parsel, 265 ada 9 parsel, 268 ada 8, 9 parsel, 275 ada 3 parsel, 290 ada 1 parsel, 303 ada 4 parsel, 350 ada 3 parsel,  Akhüyük Mahallesi 351 parsel, Gökteme Mahallesi 256, 131 parsel, Kuskuncuk Mahallesi 413, 927 parsel, Yeniköy Mahallesi 149 ada 12 parsel, 177 ada 1 parsel, 107 ada 39 parsel, 178 ada 2 parsel, 223 ada 1 parsel, 231 ada 7 parsel, 163 ada 1 parsel, 149 ada 12 parsel, 107 ada 39 parsel sayılı yerlerin 5393 sayılı Belediye Kanunu 18/e maddesine göre satışının yapılması hususunun görüşülmesi.( Emlak ve İst.Müd.)

6-Aralık ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)