Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

13/07/2016 Tarihli Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı

 

KONYA-EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 13/07/2016 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Temmuz ayı olağan toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

 

Özkan ÖZGÜVEN
Belediye Başkanı

 

GÜNDEM:

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-01/06/2016 tarih ve 2016/6 sayılı Haziran ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

3-  01.06.2016 tarih ve 2016/6 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 13.07.2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin, görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

4-01.06.2016 tarih ve 2016/6-75 sayılı kararı gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen müdürlüğümüzce alınacak ücretlere ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun değerlendirdiği raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

5-İlçemiz Atakent Mahallesi 2356 ada 2 parselin bulunduğu alanda kapanan yolun 1859 ada 124 nolu parsel ile takas edilmesinin görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

6-İlçemiz Selçuklu Mahallesi 36 pafta 1241 ada 1 parselin bulunduğu alanda belediyemizce işyeri yapılmış ve ilgililerine tapu devir işlemleri 17.02.1989 tarih ve 155 sayılı encümen kararı ile yapılması için karar alınmıştır. Ancak işlemlerin yürütülmesi aşamasında tapu müdürlüğünce belediye meclis kararı istenmiş olup idari işlemlerin çözülmesi için gerekli olan meclis kararın alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İst.Müd.)

7-İlçemiz Hacımemiş mahallesi 195 ada 2 parselin 357.007,84 m2 alanı içerisinde kalan (50.000 m2 alanlı yer) 5393 sayılı belediye kanununun 18/e maddesine göre 30 yıla kadar sınırlı ayni hak tesis edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İst.Müd.)

8-Ereğli Belediyesi 2017-2019 Stratejik Planı’nın görüşülmesi hususu.(Strateji Geliştirme Müd.)

9-İlçemiz Yunuslu mahallesinde yapımı tamamlanan parka Şehit Üsteğmen Zeynel Özgür ÖZBAHÇECİ ve Hacı Mustafa Mahallesinde bulunan Servet ÖZBİLGİÇ parkının kaldırılmasından dolayı Orhangazi Mahallesindeki yeni yapılan parkada Servet ÖZBİLGİÇ isminin verilmesi hususunun görüşülmesi.(Park ve Bahçeler Müd.)

10-Ağustos ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.  (Yazı İşleri Müd.)