Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

21/10/2022 Tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşim Gündem İlanı

 

           Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 21/10/2022 tarihinde Cuma günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda Ekim ayı olağan Meclis toplantısı 2. Birleşimini  yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

 
GÜNDEM:
1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)
2- 05/10/2022 tarihinde yapılan Ekim ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
3- Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2023  Mali Yılı Tahmini Bütçesi ve 2023 Yılı Gelir Tarifelerinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Md.)
4- Kasım ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)