Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

01/12/2021 Tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gündem İlanı

 


T.C.
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı    :

E-53328472-823.02-20390

 

25.11.2021

Konu  :

2021 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gündem İlanı

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlan Metni:


        Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 1/12/2021 tarihinde  Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda Aralık ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

Gündem:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 3/11/2021 tarihinde yapılan Kasım ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
3- 1/12/2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarihli ve 115 sayılı kararı gereği İmar komisyonuna havale edilen Ereğli İlçesi Hacımemiş Mahallesi Koraş mevkinin sınırları belirlenen kısmının 500 Evler Mahallesine bağlanması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
5- Belediyemize ait 3585 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı Ereğli Belediyesi Tuğla Fabrikası ve 3443 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı Ereğli İçme Suyu İşletme Müdürlüğü ünvanlı işletmeler 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere mevcut alacak ve borçlarıyla birlikte Belediye bütçesine devredilerek aktif ve pasifleri sıfırlandığından, bu işletmelerin Ticaret Sicilinden silinmesi hususunda karar alınmasının görüşülmesi.(Mali Hizmetler Md.)
6- Mülkiyeti Belediyemize ait Cahı Mahallesi 341 ada 1 parsel sayılı 2747m2 yüzölçümlü arsa vasıflı yerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususunda karar alınmasının görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
7- İlçe Sağlık Müdürlüğünün 22.10.2021 tarihli ve 13591 sayılı dilekçesine istinaden, 03.10.2018 tarihli ve 116 sayılı Belediye Meclis kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait olmayan ve sehven alınan Fatih Mahallesi 3552 ada 1 parsel, Talatpaşa Mahallesi 1604 ada 11 parsel ve Barbaros Mahallesi 1572 ada 10 parselin tahsis işlemleri konulu Meclis kararının iptal edilmesi ve ayrıca imar planında sağlık tesis alanı olan ve üzerine ASM binası yapılan Talatpaşa Mahallesi  1604 ada 14 parsel ile imar planında sağlık tesis alanı olan Fatih Mahallesi 3580 ada 2 nolu parselin Sağlık Tesisi yapılması ve bu amaçla kullanılması şartıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesi ve aynı kanunun 75/d maddesine göre Sağlık Tesis alanı olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına İlçe Sağlık Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması hususlarında karar alınmasının görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

8- 2022 Yılı Ocak ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)