İlçemiz

Ereğli Belediyesi  |

İlçemiz

İlçemiz

Ereğli

 

Coğrafi Yapısı

 

Ereğli İlçesi İç Anadolu Bölgesi’nin Konya Bölümü’nde Konya iline bağlı bir ilçedir. Toros Dağları’nın eteklerinde kurulmuş olan ilçe, Konya il merkezine 153 km uzaklıkta olup, il merkezinin güneydoğusunda yer almaktadır. 37° 36’ kuzey enlemi ile 34° 31’ doğu boylamı arasında yer alan İlçenin kuzeyinde Emirgazi, doğusunda Niğde, güneyinde Karaman ve Halkapınar, batısında ise Karapınar bulunmaktadır. Şehir merkezinin İmar alanı ise 35 km² dir.

 

 

A) YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

 

1) DAĞLAR

 

Toros dağları İlçe merkezinin 20 Km. Güneyinde başlamakta olup;ilçenin kuzeyinde 3254 metreye ulaşan ve sönmüş bir volkan olan Hasan dağı yer almakta Kuzey batısında ise Karacadağ bulunmaktadır.

 

 

2-) AKARSULAR

 

İlçenin en önemli akarsuyu Toros Dağlarının bir parçası olan Bolkar Dağlarında çıkan ve çıktığı köyün adını alan İvriz çayıdır. Bu çay doğusundaki Delimahmutlu köyünden gelen Delimahmutlu çayı ile birleşerek 83 milyon m³ su kapasiteli İvriz barajına dökülür.


B) BİTKİ ÖRTÜSÜ

 

İlçe kırsal bir alandadır. Kuzeyi her ne kadar toslara dayansa da orman ağacına rastlanmamakla birlikte kısmi olarak yeni ağaçlandırma sahaları dikkati çekmektedir. İlçenin % 49 tarım arazisi, % 12 çayır mera, % 38 tarım dışı arazi, % 1 orman ve fundalıktan oluşmaktadır.

 

C) İKLİM

 

Ereğli’de karasal iklim şartları hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve sert geçmektedir. 
 

DEMOGRAFİK YAPI

 

Ereğli’nin genel nüfusu 30.12.2022 tarihi itibari ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre 150.978’ dir. Bunun 76.239’i erkek, 74.739’ sı kadındır. Nüfusun yaklaşık %70’i şehir merkezinde, %30’u kırsal kesimde yaşamaktadır. İlçenin yıllık nüfus artış hızı % 1,10’ dır. Ereğli Belediyesi'nin sınırı, 6360 sayılı kanun ile birlikte İlçe sınırlarına kadar genişlemiş ve 2826,65 km2 yüzölçümüne ulaşmıştır. Ereğli İlçesi’ nin 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerden sonra, 37 olan mahalle sayısı, köyler ve beldelerin mahalle statüsüne geçmesi ile birlikte 87' ye ulaşmıştır.

 

Sosyal Yapısı

 

İç Anadolu Bölgesi’nin Güneydoğu’sunda,Toros Dağları’nın eteklerinde kurulmuş olan Ereğli,Türkiye’nin en büyük ilçelerinden bir tanesidir. Nüfusu ve ekonomik potansiyeli bakımından 30 civarında ilden daha büyük durumda olan Ereğli ilçesi,tarihi özellikleri ve doğal güzellikleri ile de dikkat çeken yerleşim birimlerinden bir tanesidir. Tarihi ve turistik zenginliği ile dünyaca ünlü olan Kapadokya sınırları Ereğli’den başlamaktadır.Milattan Önce Hititler döneminden daha önce kurulan ilçe,tarihteki önemli yerleşim birimlerinden birisi olma özelliğine sahiptir.Toros Dağları’nın eteklerinden çıkan sular,Ereğli’yi doğal olarak oldukça güzelleştirmiş,bu sebeple “Yeşil Ereğli” olarak anılmayı hak etmiştir.Ereğli’nin suyunun ve ikliminin, atlar üzerinde iyi bir etki yaptığı bilinmektedir.Her ne kadar şimdilerde eski görüntüsünden uzak da olsa, Kuş Cenneti olarak bilinen Akgöl,Ereğli’nin güneyinde bulunmaktadır.At yetiştiriciliğinde ün yapmış kişilerden olan,Hasan Adalı ve Sadık Eliyeşil’de Ereğli’nin suyunun ve havasının atlara iyi geldiğini düşünerek,burada hara kurmuşlardır.Bugün hipodromlarda koşan atların bir çoğu Ereğli’deki haralarda yetiştirilmiştir ve buna devam edilmektedir.

 
    İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi’ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi ile Gülek Boğazı’na giden yollar üzerinde bulunan ilçe,ulaşım olarak çevre ile bağlantıları açısından önemli bir konumda bulunmaktadır.Tarihte de İstanbul-Bağdat transit yolu üzerinde önemli bir durak yeri olması bu özelliğini ortaya çıkarmaktadır.Ayrıca Ereğli,Adana ve Konya Havaalanlarına,Mersin Limanı’na 1,5-2 saat uzaklıkta bulunmaktadır.İlçemizde Devlet Demir Yolları’nın da önemli istasyonlarından birisi bulunmaktadır.Bir yerleşim biriminin ulaşım açısından rahat olması,o bölgenin sosyal ve ekonomik yönden gelişmesine katkısı tartışılamaz.Ereğli insanı sahip olduğu bu avantajı zamanında fark ederek bir tarım kenti olan Ereğli’yi sanayi şehri yapma konusunda son yıllarda hissedilir derecede atak yapmıştır.

 
    Ereğli İlçesi nüfus olarak 30.12.2022 tarihi itibari ile 87 mahallesi olup 150.978 nüfusun yaşadığı bir yerleşim birimidir. Çevresinde bulunan Karapınar, Halkapınar, Emirgazi ve Ayrancı İlçelerinin Ereğli ile sosyal ve ekonomik yönden oldukça yakın bir ilişkisi vardır. Son birkaç yıl içerisinde özellikle sanayileşme alanında atılan hızlı adımlar, Ereğli’nin resmi olarak bilinen nüfusunun, daha da arttığını kanıtlayan faktörlerden birisidir.

  
    Ereğli İlçesi, tarihi geçmişi, coğrafi yapısı, yer altı ve yerüstü zenginlikleri, eğitim, sağlık, ulaşım, kentsel altyapısı ve en önemlisi Ereğli’ye gönülden bağlı olan Ereğli’li hemşerileri ile gelişmeyi hak eden; tarım ve sanayi ile kalkınmayı kendine ilke edinmiş çok önemli bir şehirdir.


    Ereğli’nin sorunlarını, bu sorunların çözüm yollarını, potansiyellerini ve sahip olduğu fiziki ve beşeri altyapılarını en iyi şekilde analiz etmek ve günü kurtarma yarışından ziyade; Ereğli’nin geleceğini bugünden oluşturmak anlayışı ve azmi içerisinde; kentin projelerini dış gözlerle irdelenip fizibilite raporları ile yeniden ele alınması çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

  
    Üreten, müreffeh bir Ereğli için Ereğli’de ve Ereğli dışında yaşayan birçok işadamı ve bürokrat başta olmak üzere her kesimden hemşerilerimizin ilgisi ve destekleri, hedeflerimize ulaşmamızda bizlere cesaret ve güç vermektedir.

  
    Ereğli insanı ve kurumları ile son yıllarda kendisine yakıştırılan övücü sözlere bir yenisini ekleyerek il olma hedefine doğru hızla, ilerlemenin yanında Avrupa kenti kavramı ile özdeşleşmek özlem ve düşüncesini canlı tutmaktadır.