İmar Evraklar

Ereğli Belediyesi  |

İmar Evraklar

Ereğli Belediyesi  |

İmar Evraklar

İskan Ruhsatında İstenen Evraklar (Yapı Denetimli)

 

  • 1 - Yapı Denetim Teknik Uygunluk Raporu
  • 2 - Enerji Kimlik Belgesi (EKB)
  • 3 - Asansör Dosyası ( Asansör Olanlarda)
  • 4 - Son Hakediş Dosyası
  • 5 - İş Bitirme Tutanağı
  • 6 - Binaya Ait 4 Cephe Fotoğrafı (Çevresini de Gösteren ve Yapı Den. Onaylı)
  • 7 - SGK İlişik Kesme Belgesi
  • 8 - İskan Ruhsat Harcı
  • 9 - Numarataj Belgesi