İmar Evraklar

Ereğli Belediyesi  |

İmar Evraklar

Ereğli Belediyesi  |

İmar Evraklar

İnşaat Ruhsatında İstenen Evraklar

 

 - Mimari Hesap Cetveli       (FOTOKOPİ )

- Tapu Senedi ( Son Tarihli )   (FOTOKOPİ )

- Kadastrodan Onaylı Çap Krokisi (ORJİNAL)

- Yapı Sahibi Kimlik Fotokopisi (FOTOKOPİ )

- Güncel Tapu Kaydı (ORJİNAL)

- İmar Durumu ( Son 1 Yıl ) (ORJİNAL)  

- Aplikasyon Krokisi      (ORJİNAL)

- Plankote  (ORJİNAL)

- Uygulama Tutanağı ( Onaylı )   (ORJİNAL)

- Numarataj Servisinden Gelen Belge  (ORJİNAL) 

- Yapı Müteaahidi - Yapı Sahibi Arasında Yapılan Sözleşme   (ORJİNAL)

- Taahhütnameler    (ORJİNAL)

             * Mimar

             * İnşaat Mühendisi

             * Makina Mühendisi

             * Elektrik Mühendisi

             * Jeoloji Mühendisi

             * Harita Mühendisi

- Yapı Müteahhiti

              * Konya Ereğli Ticaret Odası Müt. Yapı Sicil Belgesi   (FOTOKOPİ )

              * Vergi Levhası     (FOTOKOPİ )

              * Nüfus Cüzd. Fot.   (FOTOKOPİ )

              * Sigorta Sicil No  (FOTOKOPİ )

              * Yambis No     (FOTOKOPİ )

              * Taahhütname   (ORJİNAL) 

- Şantiye Şefi

               * Sözleşmesi   (ORJİNAL)

               * Taahhütnamesi  (ORJİNAL)

               * İkametgahı     (ORJİNAL)

               * Nufüs Cüzdanı Fotokopisi   (FOTOKOPİ )  

               * Sigorta Sicil No    (FOTOKOPİ )

- Yapı Denetim Var İse ;

               * Yapı Denetim İzin Belgesi     (FOTOKOPİ )

               * Onaylı YİBF ( Son Tarihli )    (ORJİNAL)

               * Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi   (ORJİNAL)

               * Yapı Denetim Taahhütnamesi    (ORJİNAL)

               * Proje Kontrol Formları    (ORJİNAL)

               * Yapı Denetim Denetçi Belgeleri    (FOTOKOPİ )

               * Yapı Denetim Denetçi İkametgahları    (FOTOKOPİ )

               * Yapı Denetim Denetçi İmza Sirkuleri    (FOTOKOPİ )

               * % 20 - % 100 Hakediş Ödendi Makbuzu   (ORJİNAL)

 

** 5 ADET YAPI DENETİM ONAYLI MİMARİ ,ELEKTRİK ,MEKANİK,STATİK PROJE (TEKNİK ÇİZİM KURALLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ.)