İmar Evraklar

Ereğli Belediyesi  |

İmar Evraklar

Ereğli Belediyesi  |

İmar Evraklar

Mavi Dosyada Bulunması Gereken Evraklar (Yapı Denetimli Yapılar)

 

- Mimari Hesap Cetveli

- Tapu Senedi ( Son Tarihli )

- İmar Durumu ( Son 1 Yıl )

- Aplikasyon Krokisi

- Plankote

- Uygulama Tutanağı ( Onaylı )

- Numarataj Servisinden Gelen Belge

- Yapı Müteaahidi - Yapı Sahibi Arasında Yapılan Sözleşme

- Taahhütnameler

             * Mimar

             * İnşaat Mühendisi

             * Makina Mühendisi

             * Elektrik Mühendisi

             * Jeoloji Mühendisi

             * Harita Mühendisi

- Yapı Müteahhiti

              * Konya Ereğli Ticaret Odası Müt. Yapı Sicil Belgesi

              * Vergi Levhası

              * Nüfus Cüzd. Fot.

              * Yambis No

              * Taahhütname

- Şantiye Şefi

               * Sözleşmesi

               * Taahhütnamesi

               * İkametgahı

               * Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

               * Sigorta Sicil No

- Yapı Denetim

               * Yapı Denetim İzin Belgesi

               * Onaylı YİBF ( Son Tarihli )

               * Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi

               * Yapı Denetim Taahhütnamesi

               * Proje Kontrol Formları

               * Yapı Denetim Denetçi Belgeleri

               * Yapı Denetim Denetçi İkametgahları

               * Yapı Denetim Denetçi İmza Sirkuleri

               * % 20 - % 100 Hakediş Ödendi Makbuzu

               * Damga Vergisi Ödendi Makbuzu