İmar Evraklar

Ereğli Belediyesi  |

İmar Evraklar

Ereğli Belediyesi  |

İmar Evraklar

Yapı Ruhsatı Başvurusu İçin Gereken Belgeler

 

1- Başvuru Dilekçesi

2- Son Tarihli Tapu Senedi

3- Son 1 Yıl Tarihli İmar Durumu

4- Aplikasyon Krokisi

5- Plankote Planı

6- Onaylı Uygulama Tutanağı

7- Yapı Denetim Tarafından Kontrol Edilip Onaylanmış 2 Adet Mimari Proje