Stratejik Plan

Ereğli Belediyesi  |

Stratejik Plan

Ereğli Belediyesi 2017-2019 Stratejik Planı

SUNUŞ

 

10.12.2003 Tarihli Resmi Gazete Yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi ile kamu idarelerinin kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturma, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürenin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla ve katılımcı yöntemlerle stratejik planlarını hazırlamaları hüküm altına alınmıştır.

Gelecek nesillerin; geçmişini bilerek geleceğine sahip çıkabileceği, refah içerisinde yaşanabilir, tüm kültürel aktiviteleri bir ahenk içerisinde yaşayan, toplumsal duyarlılığın en üst düzeyde olduğu bir şehrin inşa edilebilmesi adına bu stratejik planın hazırlanması kanuni bir zorunluluktan ziyade sosyal bir sorumluluktur.

“Yeryüzü geçmişten alınan bir miras değil geleceğin emaneti” sözünden hareket ederek hazırlamış olduğumuz bu stratejik plan Yeşiller içinde, kalkınmasını tamamlamış, çevreye duyarlı, ekonomik refah içinde, sosyo-kültürel faaliyetlerin en üst düzeyde yaşanabildiği bir Ereğli oluşturulabilmesi için gerekli bir yol haritası niteliğini taşımaktadır.

Hepimizin ortak sevdası olan Ereğli için Hazırlanan; Ereğli Belediyesi Stratejik Planımız belediyemizin içerisinde bulunduğu mali durum ve insan kaynakları gibi birçok durum göz önünde bulundurulmuştur. Mevcut durumumuz yanında hükümetimizin ortaya koyduğu 2023 hedefleri ve katılımcılık ilkesi de göz önünde bulundurularak şehrimizde bulunan Sivil Toplum Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından da yazılı olarak hazırlanan stratejik plan ile ilgili görüş ve önerileri alınmıştır.

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 7. Madde, 2. fıkrasında Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebileceği ifade edilmektedir. Bu kapsamda mevcut Stratejik Plan 2017-2019 yılları için güncellenmiştir.

Belediye kaynaklarının en verimli şekilde kullanılarak, adaletli, katılımcı, halkımızın belediye imkânlarından en üst düzeyde yararlanılmasını sağlayan bir belediyecilik anlayışı içerisinde olacağız.

Her birimizin Ortak sevdalısı olduğumuz Ereğli’nin yeniden inşa edilebilmesi, gönül gönüle bir birliktelik oluşturulabilmesi için hazırlanan bu stratejik planın Ereğli’mize hayırlar getirmesini temenni ederim.

 

 

                                                                                   Özkan ÖZGÜVEN

                                                                                   Belediye Başkanı  

 

Stratejik Planı Görmek için Tıklayınız