Hizmetler ve Projeler

Ereğli Belediyesi  |

Hizmetler ve Projeler

KADINLARIN GİRİŞİMCİLİK HAKKINDAKİ FİKİRLERİ, KOŞULLAR VE OLASI ENGELLER ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

 

KADINLARIN GİRİŞİMCİLİK HAKKINDAKİ FİKİRLERİ, KOŞULLAR VE OLASI ENGELLER ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

 

Türkiye-Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Hibe Programı Gençler için daha fazla istihdam projesi kapsamında "Kadınların Girişimcilik Hakkındaki Fikirleri, Koşullar ve Olası Engeller" konulu çalıştay Ereğli Belediyesi öncülüğünde ve Kadın Girişimciler Derneği ev sahipliğinde Ereğli Oğuz Ata sosyal tesislerinde gerçekleştirilmiş olup çalıştayda sorulan sorular ortaya çıkan fikirler aşağıda raporlanmıştır;

Çalıştay kapsamında katılımcı kadınlara öncelikle girişimcilikle ilgili düşüncelerini almak amacıyla “Girişimcilik hakkındaki fikirleriniz nelerdir?” diye sorulmuş, katılımcılar ayrı ayrı masalarda soruyu tartışarak kendi cevaplarının oluşturmuşlar ve genel olarak verilen cevaplar derlendiğinde; destek verildiği zaman kadınlarında topluma ve aile bütçesine yararlı olabilecekleri; girişimciliğin üreten insanları ifade ettiği; girişimciliğin ihtiyaç duyulan herhangi bir şeye çözüm bulmak olarak nitelenebileceği ve bununda para, iş gücü ve işi fikirlerinin bir araya gelmesiyle oluşacağı; yine girişimcilikle ilgili olarak sermayesini ortaya koyarak ticari olarak bir işe kalkışıp kar gütmek amacıyla iş yapan kişi olduğu; kadınların maddi ve manevi kendine, evine, ailesine ve topluma faydalı olan fikirlerini, projelerini, hayallerini hayata geçirmek isteği ve çabası olduğu; bir şeyleri üretmek ve satmak örneğin ürettiği meyveleri kurutarak reçel yapmak; yıllardır evinde komşuları ile yaptığı emekleri (reçel, turşu, tarhana, salça vb.) pazara sunup nakde çevirmek olduğu şeklindecevaplar verilmiştir.

Katılımcılara ikinci olarak “Hangi koşullar sağlanırsa girişimci olabilirsiniz?” diye sorulmuş ve verilen cevaplarda; üretilen ürünün değerlendirme fırsatı verilmesi halinde; bir iş fikri, aile ortamı, ihtiyaç duyulan sermaye ve pazarın sağlanması ile; parasal yardım, çevre faktörü, eş faktörü, iş olanakları ve pazar gibi faktörlerin uygun olması halinde girişimci olabilecekleri, bununla birlikte aile desteğinin olması gerektiği, maddi olanaklar ve devlet desteği; maddi ve manevi destekler olması halinde girişimci olabileceklerini belirtmişlerdir.

Çalıştayda tartışılan üçüncü konu kadın girişimciliğinin engelleri üzerine olmuş katılımcılara “Kadın Girişimciliğinde olası engeller nelerdir?” diye sorulmuş, katılımcılar yapılan tartışmalar neticesinde; toplumda kadın- erkek eşitsizliğinin olduğu ve kadınların erkekler kadardesteklenmediği, önyargıların olduğu, maddi sıkıntılar, üretilen ürünü değerlendirememe, pazar fırsatlarının sınırlı olması; cinsiyet ayrımcılığı, aile desteğin sağlanamayışı, işin yürütülebileceğine inanılmaması, toplum yapısı ve baskısı, kadınların kendine güvenmemesi; sermaye, özgüven, çevresel etkenler, annelik ve çocuk bakma yükümlülüğü; eğitim koşulları, kadınların toplumun tepkisinden çekinmesi; pazar sıkıntısı, eş ve çevre desteğinin olmaması, ürünün reklam ve pazar eksiklikleri kadın girişimciliğinde olası engeller olarak sayılmıştır.

Katılımcılardan daha sonra kendi girişimcilik hayallerinden bahsetmeleri istenmiş ve olası engeller olmasa idi “Hangi alanda girişimci olmak istersiniz? Hayalinizde hangi işi yapmak var?” diye sorulmuştur. Verilen cevaplarda ise; katılımcı kadınlardan bazılarının hali hazırda bir girişimlerinin bulunduğu ve aktif olarak özelikle gıda ürünleri üzerine üretim yaptıkları anlaşılmış, bununla birlikte katılımcıların; ev yemekleri, organik tarım, açık besi (koyun) yetiştiriciliği, yün halı, kilim dokumacılığı, internet üzerinden e-ticaret, şarküteri, hayvancılık, tuhafiye, anne çocuk gelişimi ile ilgili eğitim veren bir yer açmak, yöresel süt ve süt ürünleri üretmek, gıda ürünleri satışı gibi alanlarda girişimci olmak istedikleri ortaya çıkmıştır.

Katılımcılara “Kadınların girişimcilik yapması / kadın girişimciliği neden önemlidir?” diye sorularak kadın girişimciliğinin toplumsal etkileri ve faydaları üzerinde tartışmaları istenmiş, yapılan tartışmalar sonucunda; kendi ayakları üzerinde durabilmek, çocuğunu geliştirmesi, toplumun yarısının kadın olduğu, girişimciliğin kadını özgürleştireceği ve kadın özgürse toplumunda özgür olacağı, kadınların sosyal hayata katılmasına katkı sağlayacağı, kendilerini geliştireceği ve toplumda söz sahibi olacağı, kendine güven duygusun artacağı ve ekonomik olarak eşlerine destek olacakları açılarından kadın girişimciliğinin önemli olduğu konusunda fikirler ortaya çıkmıştır. 

Son olarak çalıştaya katılan kadınlara “Çevrenizde bulunan başarılı kadın girişimciler var mı?” ve “Kadın girişimciler için verilen destekleri yeterince biliyor musunuz ve bu destekleri yeterli buluyor musunuz?” diye sorulmuş olup verilen cevaplarda genel olarak çevrelerinde az sayıda tanıdıkları kadın girişimci olduğu, verilen destekler hakkında ise KOSGEB Girişimcilik Kursu ile bazı destekler hakkında bilgi edindiklerinden ancak verilen destekleri yeterli bulmadıklarından bahsetmişlerdir.

 

 

 

26.09.2019

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu

     Öğr. Gör. Fatih YILMAZ