Hizmetler ve Projeler

Ereğli Belediyesi  |

Hizmetler ve Projeler

TÜRKİYE VE İSPANYA’DAKİ YEREL YETKİLİLER VE STK’LAR ARASINDA İŞBİRLİĞİ, GÖRÜŞMELER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR DİYALOG

 

TÜRKİYE VE İSPANYA’DAKİ YEREL YETKİLİLER VE STK’LAR ARASINDA İŞBİRLİĞİ, GÖRÜŞMELER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR DİYALOG

Proje faaliyetlerimiz WP1.2.4 ve WP1.2.6 kapsamında,Türkiye ve İspanya arasındaki ilişkileri ve görüşmeleri kolaylaştırmak ve Türkiye ve İspanya’daki STK’ların katkılarıyla iki ülke arasında işbirliği ve sürdürülebilir bir diyalog kurmak amacıyla 23-28 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen İspanya Teruel Çalışma Ziyareti sırasında Konya Ereğli Belediyesi temsilcileri, proje ortakları Teruel Eyalet Hükümeti, Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği ve Ereğli Kadın Girişimciler Derneği temsilcileri bir araya gelmiştir. Bu kapsamda yuvarlak masa toplantıları ve STK ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyareti sırasında Villarquemado Belediye Meclisi,EmpresaDfDistribucion (Distribütor Dağıtım Firması),  Cepaim Vakfı, Caritas Vakfı, Cpifb San Blas (Halk Eğitim Merkezi), CeeiAragon (Girişimciliği Geliştirme Merkezi), InaemProvincialDelegation (İstihdam Enstitüsü), FundacionSanta Maria Albarracin (Al Barracin Vakfı), Diario De Teruel (Teruel Yerel Basın ve Gazete), AragoneseWomanInstitute (Aragon Kadın Enstitüsü) gibi kurum ve kuruşlar ziyaret edilerek yetkililerle konuşulmuş ve kurumların gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi edinilmiştir. Bu kurum ve kuruşların mesleki eğitim, girişimcilik, kadın girişimciliği, istihdam, göçmenlerin ve dezavantajlı grupların toplumaentegrasyonu, sosyal faaliyetler, mesleki ve sosyal farkındalık ve cinsiyet eşitliği konuları üzerine faaliyetlerde bulundukları öğrenilmiştir. Bu sayede İspanya Çalışma Ziyareti sırasında ziyaret edilen bu STK’lar ve Yerel Yetkililer ile Türkiye’deki ortaklar Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği ve Ereğli Kadın Girişimciler Derneği arasında işbirliği, görüşme ve diyalog kurulmuştur.

           Bunlara ek olarak, çalışma ziyareti sırasında iki ülke arasındaki iyi uygulamalar ve girişimcilik konusunda da fikir alışverişleri yapılmış ve karşılıklı işbirliği, iletişim ve görüşmeler sağlanmıştır.Girişimcilik, istihdam ve mesleki eğitim gibi konularda görülen iyi uygulamaların Türkiye’de uygulanmasıiçin gerekli sorular sorulmuş ve notlar alınmıştır. Ayrıca İspanya’nın da Türkiye’deki iyi uygulamalardan faydalanabilmesi için İspanya’da görülen eksikliklerziyaret sırasında ortaklarla paylaşılmıştır. Yine bu kapsamda iki ülke arasında imzalanacak olan iyi niyet protokolü taslağı üzerinde de görüşme sağlanmış ve iyi niyet protokolünün Türkiye Çalışma Ziyareti sırasında imzalanmasına karar verilmiştir. Ayrıca çalışma ziyareti sırasında görüşülenSTK’lar, Yerel Yetkililer ve proje ortaklarımız ile görüşmeler ve işbirliği, Facebook veInstagram gibi elektronik ortamlarda karşılıklı faaliyet paylaşımları ve faaliyet takipleri ile devam etmekte, İspanya ve Türkiye’de yapılan her araştırma ve faaliyetpaylaşılmakta vebu paylaşımlarla kişi ve kurumların kapasiteleri geliştirilmektedir.