Hizmetler ve Projeler

Ereğli Belediyesi  |

Hizmetler ve Projeler

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK VATANDAŞLARI ARASINDA ÖN YARGIYA KARŞI MÜCADELE

 

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK VATANDAŞLARI ARASINDA ÖNYARGIYA KARŞI MÜCADELE

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında, Ereğli Belediyesi tarafından yürütülen ‘Gençler İçin Daha Fazla İstihdam’ isimli projemizin faaliyetlerinden birisi olarak proje ortağımız İspanya Teruel Eyalet Hükümeti ile daha iyi ilişkilerin ve sürdürülebilir diyaloğun geliştirilmesini sağlamak ve Avrupa Birliği ve Türk vatandaşları arasında önyargıya karşı mücadeleye katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, İspanya Teruel’de röportaj yapılarak İspanya’daki ortağımız Teruel Eyalet Hükümeti ve İspanya halkının Türkiye hakkındaki görüşleri ve Türklerin Avrupa Birliği’ne girmesi hakkındaki görüşleri alınmıştır. Bunun yanı sıra Konya Ereğli’de de röportaj yapılmış olup Türk vatandaşlarının ve Türkiye’deki ortaklarımız Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği ve Kadın Girişimciler Derneği’nin Avrupa Birliği ve Avrupalılar hakkındaki görüşleri ve Türklerin Avrupa Birliği’ne girmesi hakkındaki görüşleri alınmıştır.

 

TÜRKLER, AVRUPALILAR VE AVRUPA BİRLİĞİ HAKKINDA VE TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİĞİ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORLAR?

 

Türkiye’deki ortaklarımız Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği ve Kadın Girişimciler Derneği’nin ve Türk halkının, Avrupalılar ve Avrupa Birliği hakkındaki görüşlerinden elde edilen verilere göre Avrupa Birliği’nin çok etnik yapılı, çok kültürlü, çok dinli (mezhepli) ve çok sayıda devletten oluşan bir topluluk olduğu düşünülmektedir. Avrupa Birliği konusunda Türkiye’nin 200 yıllık bir medeniyet geçmişinin olduğuna değinilerek ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi açısından AB’nin büyük katkılar sağlayacağı öngörülmektedir. Aynı zamanda, hem devlet politikalarımıza hem de genel toplumumuza baktığımızda Avrupa Birliği kapsamında var olan imkânlara ulaşmaya ve bu konudaki gelişmelere açık olduğumuz görülmüştür. Ancak son konjonktürel gelişmeler, Türkiye’nin güvenlik problemleri, özellikle Türkiye’nin jeopolitik konumu kaynaklı baskılar, göçmen politikası konusunda entegrasyonun yeterince sağlanamaması gibi konularda kamuoyu desteğinin düşmeye başladığı düşünülmektedir.

Diğer yandan, Avrupalıların ailevi, sosyal ve kültürel yaşam tarzları ile ilgili olarak elde edilen verilere göre Avrupalıların yaşayış biçimlerinin aile hayatına da yansıdığı ve ailelerin, çocuklarının kendi yollarını çizen bireyler olarak yetişmesi konusunda oldukça özen gösterdiklerine değinilmiştir. Özellikle Avrupalıların daha rahat bir yaşam sürdükleri, çocukların meslek sahibi olma konusunda sıkıntı çekmedikleri ve özerk ve bağımsız bir kişilik geliştirebildikleri düşünülmektedir. Aynı zamanda Avrupa’da sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verildiği dile getirilerek sokaklarda çok sayıda resim yapan veya müzik aleti çalan insanlarla karşılaşıldığına ve halkın bu durumu yadırgamayıp destek verdiğine değinilmiştir.

Türkiye’deki ortaklarımız Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği ve Kadın Girişimciler Derneği’nin ve Türk halkının, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği hakkındaki görüşlerinden elde edilen verilere göre Türkiye’nin her açıdan olumlu etkileneceği ve Avrupa’yı da olumlu etkileyeceği düşünülmektedir. Bu kapsamda Avrupa Birliği’ne üye olduğumuzda Avrupa’daki 'iyi' uygulamaları görebileceğimize, Avrupa’da gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetleri örnek alabileceğimize ve

bunları, kendi kültürümüze adapte ederek ülkemizde de uygulamaya koyabileceğimize değinilmiştir. Bu durumda ülkemize daha çok turist gelebileceği ve ekonomik açıdan da kazanım sağlayacağımız düşünülmektedir. AB üyeliği ile birlikte yabancı sermaye girişinin hızlanacağı, yerli yatırımların, ekonomik istikrarın ve istihdamın artacağı düşünülmüştür. Ayrıca, Avrupa Birliği üyesi olmamızın en büyük artılarından birisi seyahat ve çalışma özgürlüğü alanında olacaktır. Avrupa Birliği’ne üye olduğumuzda herhangi bir vize şartı aranmaksızın Avrupa üyesi bütün ülkelerde serbestçe seyahat edebileceğimize ve çalışabileceğimize değinilmiştir. Bunlara ek olarak, Türkiye’nin devlet politikası ve milli yönelimi açısından muasır medeniyetler seviyesine ulaşması, dünya milletlerinin hür, eşit ve gelişmiş bir unsuru olması açısından Avrupa Birliği’ne üye olmasının olumlu etkilere sebep olacağı düşünülmektedir. Ancak, yürütülen bu sürecin somut, standart, eşit ve adil ölçülerde ve belli etapların sonuca kavuşturularak Türk kamuoyunun da buna inanmasını sağlayarak sürdürülmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Diğer yandan, Türkiye’nin sadece pastadan pay alan bir ülke olmayacağı, aynı zamanda pastayı büyüten ve zenginleştiren bir ülke olacağı fikri desteklenmiş ve bu kapsamda Türkiye’nin nüfusu, büyüklüğü, coğrafi konumu ve dış ticaret kaynakları ile Avrupa’ya sağlayacağı katkılara değinilmiştir.

 

AVRUPALILAR, TÜRKİYE HAKKINDA VE TÜRKLERİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİĞİ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORLAR?

İspanya’daki ortağımız Teruel Eyalet Hükümeti ve İspanya halkının Türkiye hakkındaki görüşlerinden elde edilen verilere göre Türkiye’nin güzel ve büyük bir ülke olduğu düşünülmektedir. Türkiye’nin zengin, köklü bir tarihinin olduğuna ve zengin kültürel bir mirasa sahip olduğuna değinilmiştir. Türkiye’nin tarihi, turistik ve kültürel özelliklerinin dikkat çektiği aşikârdır. Aynı zamanda tıpkı Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’ye de çok sayıda mültecinin geldiği ve Avrupa ve Türkiye’ ye çok sayıda insanın göç hareketinde bulunduğu düşünülmektedir. Diğer yandan Türkiye’nin büyük bir ülke olması ve Türkiye ile iyi ilişkilerin ve sürdürülebilir diyaloğun devamı için Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinin önemine değinilmiştir.

İspanya’daki ortağımız Teruel Eyalet Hükümeti ve İspanya halkının Türklerin Avrupa Birliği’ne üyeliği hakkındaki görüşlerinden elde edilen verilere göre Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmasının, Avrupa’ya ve Avrupa Birliği üyelerine çok büyük ve önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan köprü konumunda olan Türkiye’nin Doğu Avrupa ülkesi olması nedeniyle Doğru Avrupa ile bağlantıların güçlenmesi ve desteğin artması adına da köprü görevi göreceğine inanılmaktadır. Diğer yandan Türkiye’nin, insanların göç hareketleri üzerinde etkilere sebep olacağı ve envai çeşit insanla kültürel ve politik entegrasyonu sağlamak adına iyi bir sonuç olabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda Türkiye’nin büyük bir ülke olmasından ve AB’nin tüm hizmetlerinden faydalanabileceğinden dolayı Avrupa Birliği’ne üye olmasının önemli olduğundan bahsedilmiştir.