Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

02/09/2020 Tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

 

                                                                               T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

02/09/2020 TARİHLİ EYLÜL AYI MECLİS

TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Müd.)
2- 05/08/2020 tarihinde yapılan Ağustos ayı Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Müd.)
3- 02/09/2020 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müd.)
4- Belediye Meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin  imar komisyon raporlarının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müd.)
5- Mülkiyeti Belediyemize ait Namık Kemal Mahallesi 2033 ada 6 parsel sayılı yerde Belediye Hizmet Binasının yetersiz kalmasından dolayı ek hizmet binası yapılması düşünüldüğünden ilgi: 06/11/2019 tarih ve 133 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)
6- Mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mahallesi 2027 ada 15 parsel sayılı yerin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışının yapılması veya kat karşılığı verilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)
7- Ekim ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Müd.)

 

KARAR ÖZETLERİ

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkan V. Sayın Mahmut Melih AYATA’nın Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 24 Üye olmak üzere toplam 25 üye ile toplanmıştır.

Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Ömer EĞER ve Mustafa KUMRU’nun toplantıya katılmadığı, Talha ÜZER, Halime DEMİREL AKBEL, Ali Rıza GÜBE ve Ömer Devrim İŞLEYİCİ’nin ise toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ek gündem maddesi olarak; 

1- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, 01.09.2020 tarihli ve 46993301-599/7565 sayılı Tesisler Müdürlüğüne ait yazı ile İlçemiz Belceağaç Mahallesi 125 ada 4 parsel üzerinde bulunan Cami ve Camiye ait lojmanın bulunduğu alanın kamulaştırılıp kamulaştırılmaması veya 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satın alınıp alınmaması konusunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi talebinin gündemin 7. maddesi olarak eklenmesi,

Mevcut Gündemin 7. maddesi olan kapanışın ise 8. Gündem maddesi olarak belirlenmesi hususlarında yapılan oylama sonucunda, üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir. 

2- 05/08/2020 tarihinde yapılan Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- 02.09.2020 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

4- Ereğli Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarihli ve 69 sayılı Meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen, Hıdırlı Mahallesi İsmet Paşa Caddesinin planda kapalı olan kısmının yeniden yol olarak düzenlenmesine ilişkin Plan değişikliği teklifi İmar komisyonunca uygun görülmüştür.

Yukarıda belirtilen, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin plan değişikliği talebinin değerlendirildiği 2020/7 sıra nolu imar komisyon raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- Ereğli Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarihli ve 69 sayılı Meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen, Türbe Mahallesi 562 ada, 33 nolu parselin Sağlık Tesisi olarak düzenlenmesine ilişkin imar planı teklifi İmar komisyonunca uygun görülmüştür.

Yukarıda belirtilen, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin imar planı değişikliği talebinin değerlendirildiği 2020/8 sıra nolu imar komisyon raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- Ereğli Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarihli ve 80 sayılı Meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen, Ereğli sınırları içerisinde içkili alanların belirlenmesine ilişkin çalışmalar kapsamında komisyonumuzca araştırma yapılmıştır. Ereğli - Halkapınar İvriz Köyü Karayolu, Ereğli Halkapınar karayolu güzergâhında yeni içkili yer bölgesi oluşturulması oy birliği ile reddedilmiştir. 

Yukarıda belirtilen 2020/9 sıra nolu, Ereğli sınırları içerisinde içkili alanların belirlenmesine ilişkin talebin değerlendirilerek oy birliği ile reddedilen imar komisyon raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- Mülkiyeti Belediyemize ait Namık Kemal Mahallesi 2033 ada 6 parsel sayılı yerde yeni ihdas edilen Müdürlükler için Belediye hizmet binasının yetersiz kalmasından dolayı ek hizmet binası yapılması düşünüldüğünden, ilgi: 06.11.2019 tarihli ve 133 sayılı Ereğli Belediye Meclis Kararının iptal edilmesi yapılan oylama sonucunda, üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- Mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mahallesi 2027 ada 15 parsel sayılı yerin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışının yapılması veya kat karşılığı verilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

9- İlgi: 01.09.2020 tarihli ve 46993301-599/7565 sayılı yazı ile İlçemiz Belceağaç Mahallesi 125 ada 4 parsel üzerinde bulunan Cami ve Camiye ait lojmanın bulunduğu alanın kamulaştırılması veya 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satın alınması konusunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

10- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Ekim ayı Meclis Toplantı tarihinin 07 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis Başkan V. Sayın Mahmut Melih AYATA, Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Eylül ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

           Mahmut Melih AYATA                     Fikret AKPINAR            Hasan Fatih SAÇIKARALI

                  Meclis Başkanı                                  Katip Üye                               Katip Üye

              Belediye Başkan V.