Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

17/07/2020 Tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşim Karar Özetleri

17/07/2020 TARİHLİ TEMMUZ AYI MECLİS

TOPLANTISI 2. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

GÜNDEM:

  1. 1. Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)
  2. 2. 01/07/2020 tarihinde yapılan Temmuz ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
  3. 3. 01/07/2020 tarihli ve 55 sayılı Temmuz ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Meclis Kararı gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Toros Mahallesinde bulunan Hobi Bahçelerinin tahsis bedelinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Md.)
  4. 4. 01/07/2020 tarihli ve 58 sayılı Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşim Meclis Kararı gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.(Mali Hiz. Md.)
  5. 5. Ağustos ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

KARAR ÖZETLERİ

 

1- Belediye Meclisi, Meclis 2. Başkan Vekili Sayın Zeki ÜSTÜNDAĞ’ın Başkanlığında yukarıda belirtilen Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 26 Üye olmak üzere toplam 27 üye ile Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi için toplanmıştır.

     Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Ömer EĞER’in toplantıya katılmadığı, Talha ÜZER, Erkan ÖZLÜ ve Ayhan GÜLTEKİN’in ise toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- 01/07/2020 tarihinde yapılan Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşim Karar Özetleri Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, ilçemiz Toros Mahallesinde bulunan Hobi Bahçelerinin tahsis bedeli hakkında Meclisimize sunulan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- 01/07/2020 tarihli ve 58 sayılı Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşim Meclis Kararı gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 Mali Yılı Kesin hesabının, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Ağustos ayı Meclis Toplantı tarihinin 05 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis Başkan Vekili Sayın Zeki ÜSTÜNDAĞ Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Temmuz ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimini kapatmıştır.

 

 

          ZEKİ ÜSTÜNDAĞ               MUSTAFA KUMRU          HASAN FATİH SAÇIKARALI

   MECLİS BAŞKAN VEKİLİ             KATİP ÜYE                                 KATİP ÜYE