Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

08/01/2020 Tarihli Ocak Ayı Meclis Gündemi

           

                       

 

        

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 08/01/2020 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Ocak ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

 

 

 

        Hüseyin OPRUKÇU

        Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM:

 1. Açılış konuşması ve Yoklama. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
 2. 06/12/2019 tarihinde yapılan Aralık ayı 2. Birleşim olağan Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
 3. 2019 yılı Bütçe Gelir ve Giderlerine ait işlemlerin denetimi için Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
 4. Memur Norm Kadro Cetvelinde yapılacak kadro ihdasının ve boş kadro değişikliğinin görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
 5. 2020 Mali yılı için Sözleşmeli Personelin kadro unvanlarına bağlı olarak ücretlerinin tespit edilmesinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
 6. 2020 Mali Yıl Bütçe Kanununda “Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını” düzenleyen K cetvelindeki hususlara uygun olarak, Zabıta Maktu Mesai Ücretinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
 7. 08.01.2020 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar Meri İmar Planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
 8. İmar Komisyonuna havale edilen Meri İmar Planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği 4 adet İmar Komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
 9. Taşağıl, Kamışlıkuyu ve Çakmak Mahallelerinde Kamu Orta Malı olan mera, harman yeri olan taşınmazların tahdit sınırı içinde kalan alanlarda 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 14/d maddesi gereğince vasıf değişikliğinin yapılmasının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
 10. Belediyemizin hissedarı olduğu ilçemiz Selçuklu Mahallesi 1239 ada 4 parsel sayılı arsa üzerinde mülkiyeti şahıslara ait olan iş yerleriyle, Belediyemizin aynı parsel üzerinde yapmayı planladığı iş merkezindeki iş yerlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre takasının yapılmasının görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 11. Şehrimizin termal turizmden ve doğa turizminden istifade edilmesi bakımından mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Kültür Parkına ve Halkapınar İlçesi İvriz Mahallesinde bulunan arazilerimiz üzerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/j maddesine göre yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile tesisler yapılması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre 30 yıla kadar ihale ve sözleşme yapabilmesi ya da hasılat paylaşımı şeklinde gelir getirici işlemler yapabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 12. İlçemiz Akhüyük Mahallesi İR 42-2016/23 sayılı ruhsatla Belediyemiz uhdesinde olan termal sahada çıkarılan suyun, termal tesislerde ve termal seralarda kullanılması ve emsal Belediyelerdeki fiyatlar baz alınmak suretiyle fiyatının belirlenmesi için Belediye Başkanına ve /veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Fen İşleri Müdürlüğü)
 13. Şubat ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Müdürlüğü)