Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

04/12/2019 Tarihli Aralık Ayı Meclis Gündemi

 

         
 
KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 04/12/2019 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Aralık ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır.
           İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur. 
 
 
 
 
 
        Hüseyin OPRUKÇU
        Belediye Başkanı 
 
 
GÜNDEM:
1- Açılış konuşması ve Yoklama. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
2- 06/11/2019 tarihinde yapılan Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
3- 04/12/2019 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
4- 06/11/2019 tarihli ve 127 sayılı Meclis kararı gereği İmar komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği İmar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
5- İlçemiz sınırları içerisinde, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Endüstri Bölgesi kurulması için belirlenecek bölgedeki kamu ve hazine arazileri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Hüseyin OPRUKÇU’ya yetki verilmesinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
6- Belediyemiz stratejik planına bağlı olarak 2020 yılı performans programının görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Müdürlüğü)
7- Ocak ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Müdürlüğü)