Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

04/12/2019 Tarihli Aralık Ayı 1.Birleşim Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

 

             T.C.

 

 KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

04/12/2019 TARİHLİ ARALIK AYI 1.BİRLEŞİM 

 MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

  1. Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müdürlüğü)
  2. 06/11/2019 tarihinde yapılan Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
  3. 04/12/2019 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
  4. 06/11/2019 tarihli ve 127 sayılı Meclis kararı gereği İmar komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği İmar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
  5. İlçemiz sınırları içerisinde, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Endüstri Bölgesi kurulması için belirlenecek bölgedeki kamu ve hazine arazileri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Hüseyin OPRUKÇU’ya yetki verilmesinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
  6. Belediyemiz stratejik planına bağlı olarak 2020 yılı performans programının görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Müdürlüğü)
  7. Ocak ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında yukarıda belirtilen Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 29 Üye olmak üzere toplam 30 üye ile toplanmıştır.

Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Talha ÜZER’in toplantıya katılmadığı, Emine Hülya ÇAYHAN’nın ise izin dilekçesinin olduğu görülmüş olup izin dilekçesinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.   

2- 06/11/2019 tarihinde yapılan Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine, yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- 04/12/2019 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.

 4- Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU gündemin 4.maddesi olarak görüşülen ve imar komisyonuna havale edilen konuları ve diğer gündem maddelerini görüşmek üzere 06.12.2019 Cuma günü saat 14.00’da 2. Birleşimde toplanılarak karar alınmasını ve meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Aralık ayı Meclis toplantısı 1. birleşimini kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

HÜSEYİN OPRUKÇU               MUSTAFA KUMRU             HASAN FATİH SAÇIKARALI

  MECLİS BAŞKANI                        KATİP ÜYE                                  KATİP ÜYE