Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

06/12/2019 Tarihli Aralık Ayı 2.Birleşim Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

 

                                T.C.

 

 KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

06/12/2019 TARİHLİ ARALIK AYI 2.BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

  1. Açılış konuşması ve Yoklama. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
  2. 04/12/2019 tarihinde yapılan Aralık ayı 1. Birleşim olağan Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
  3. 06/11/2019 tarihli ve 127 sayılı Meclis kararı gereği İmar komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği İmar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
  4. İlçemiz sınırları içerisinde, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Endüstri Bölgesi kurulması için belirlenecek bölgedeki kamu ve hazine arazileri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Hüseyin OPRUKÇU’ya yetki verilmesinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
  5. Belediyemiz stratejik planına bağlı olarak 2020 yılı performans programının görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Müdürlüğü)
  6. Ocak ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

1- Belediye Meclisi, Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Sayın Ömer EĞER’in Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 27 Üye olmak üzere toplam 28 üye ile toplanmış, yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Ayhan KOTAN’ın toplantıya katılmadığı, Emine Hülya ÇAYHAN’ın ve Tamer ÜNLÜ’nün ise izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylamada üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.    

2- 04/12/2019 tarihinde yapılan Aralık ayı 1. Birleşim olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine, yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- Ereğli Belediye Meclisinin 06/11/2019 tarihli ve 127 sayılı Meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen,

1-Orhaniye Mahallesi 176 ada, 15 nolu parsel Doğu Planlama Alt Bölgesine ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Gelişme Konut alanında kalmakta olup, Konya Büyükşehir Belediyesince 13.09.2019 tarihinde onaylanan Nazım İmar Planında ibadet yeri olarak planlanan yere ait uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

2-Belkaya Mahallesi 218,219,220,352,6495 nolu parsellerin Ticaret Alanı (T3)  ve 237 ada, 1,2,3 nolu parsellerin Ticaret Alanı (T3) ve Pazar alanı olarak düzenlenmesine ilişkin Plan Değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

3-Belkaya Mahallesi 416 nolu parselin Konut,Park ve Kamu Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin Plan Değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Yukarıda belirtilen, uygulama imar planı teklifi ve plan değişikliği taleplerinin değerlendirildiği 2019/15, 2019/16 ve 2019/17 sıra nolu imar komisyon raporlarının, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda üyelerce Ömer EĞER, Talha ÜZER, Serdar ALTINOK, Erkan ÖZLÜ, Cemil DÖNMEZ, Halime DEMİREL AKBEL, Hasan Fatih SAÇIKARALI, Eyyup ARPACI, Ali Rıza GÜBE, Mehmet ŞEN, Mustafa AYDIN, Cafer ÖZER, Erdal TOPBAŞ, Mehmet YAŞA, Tamer ARSLAN, Fikret AKPINAR, Ömer Devrim İŞLEYİCİ, Ali PEKER, Ömer SÜLLÜ, İmdat GÜLTEKİN red oyu kullanmış, 8 kabul oya karşılık 20 red oyla imar komisyonu raporları, oyçokluğu ile red edilmiştir.

 

 4- İlçemiz sınırları içerisinde, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Endüstri Bölgesi kurulması için belirlenecek bölgedeki kamu ve hazine arazileri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’ya yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- Belediyemiz Stratejik Planına bağlı olarak hazırlanan 2020 yılı Performans Programı Meclisimizce görüşülerek, yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.

6- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 2020 yılı Ocak ayı Meclis Toplantı tarihinin 8 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis 1.Başkan Vekili Sayın Ömer EĞER Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Aralık ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

 

          ÖMER EĞER                         MUSTAFA KUMRU                   HASAN FATİH SAÇIKARALI

 MECLİS 1.BAŞKAN VEKİLİ               KATİP ÜYE                                     KATİP ÜYE