Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

16/10/2019 Tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşim Karar Özetleri

16/10/2019 TARİHLİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI

2. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

  1. 1. Açılış konuşması ve Yoklama. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
  2. 2. 02/10/2019 tarihinde yapılan Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşim Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
  3. 3. Memur Norm Kadro Cetvelinde yapılacak kadro değişikliğinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
  4. 4. 02/10/2019 tarihli ve 114 sayılı Meclis Kararı gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020 Mali Yılı Tahmini Bütçesi ve 2020 Yılı Gelir Tarifelerinin görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
  5. 5. Kasım ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 29 Üye olmak üzere toplam 30 üye ile toplanmıştır.

Yapılan yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Ayhan KOTAN ve Ömer Devrim İŞLEYİCİ’nin mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadıklarından izinli sayılmaları hususu ve ek gündem maddesi olarak;

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden, ilçemiz Kargacı Mahallesi 368 parselin yaklaşık 30 hektarlık kısmında hal alanı ve kamyon garajı ile Sarıtopallı Mahallesi 102 ada, 46 parselde küçük sanayi sitesi alanı için imar planı yapılması hususunda karar alınması;

2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mülkiyeti Belediyemize ait Yıldızlı Mahallesi 103 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel sayılı arsaların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususunda karar alınması,

3- Belediye Meclisimizin, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis grup Başkanvekillerinin ortak imzasıyla verilen önergede, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK, YPG, DAEŞ’e karşı sınırlarımızın güvence altına alınması için başlatılan Barış Pınarı Harekâtına Ereğli Belediye Meclisinden bir ses vermek,  Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletimizin arkasında olduğumuzun beyanına ilişkin olarak bir Meclis Kararı alınması için gündeme alınmasını teklif ediyoruz.” şeklindeki önerge hakkında Meclis kararı alınması konularının sırasıyla mevcut gündemin 5.maddesinden önce görüşülecek şekilde Meclis gündemine eklenmelerinin kabulüne, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.    

2- 02/10/2019 tarihinde yapılan Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşim Karar Özetleri Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine kabulüne, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.    

3- Hizmet etkinliği ve verimliliği açısından Norm Kadro Yönetmeliği’nin kadro değişikliğini düzenleyen 11. maddesi gereğince, norm kadro cetvelimizde münhal olarak bulunan 1 adet 7. Dereceli Grafiker kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 7. Dereceli Mühendis kadrosunun kurulmasının kabulüne, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.    

4- Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ve 135.000.000.00TL üzerinden bağlanan gelir gider bütçesi madde madde oylanarak Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

         Yine Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 2020 Mali Yılı Vergi ve Harç Tarifeleri ile 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

      5- İlçemiz Kargacı Mahallesi 368 parselin yaklaşık 30 hektarlık kısmında hal alanı ve kamyon garajı ile Sarıtopallı Mahallesi 102 ada, 46 parselde küçük sanayi sitesi alanı için imar planı yapılması amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

6-  Mülkiyeti Belediyemize ait Yıldızlı Mahallesi 103 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel sayılı arsaların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satışlarının yapılmasının kabulüne, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.    

7- Belediye Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis grup Başkanvekillerinin ortak imzasıyla verilen Barış Pınarı Harekâtı hakkındaki önergenin “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK, YPG, DAEŞ’e karşı sınırlarımızın güvence altına alınması için başlatılan Barış Pınarı Harekâtına Ereğli Belediye Meclisinden bir ses vermek,  Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletimizin arkasında olduğumuzun beyanına ilişkin olarak bir Meclis Kararı alınmasının,” kabulüne, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

     8- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Kasım ayı Meclis Toplantı tarihinin 06 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Ekim ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimini kapatmıştır.

 

   

 

HÜSEYİN OPRUKÇU                    MUSTAFA KUMRU                        HASAN FATİH SAÇIKARA      MECLİS BAŞKANI                              KATİP ÜYE                                    KATİP ÜYE