Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

06/11/2019 Tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  6/11/2019 TARİHLİ KASIM AYI MECLİS

  TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

  1. 1. Açılış konuşması ve Yoklama. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
  2. 2. 16/10/2019 tarihinde yapılan Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşim Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
  3. 3. 6/11/2019 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
  4. 4. 02.10.2019 tarihli ve 112 sayılı Meclis kararı gereği İmar komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği İmar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
  5. 5. 16.10.2019 tarihli ve 121 sayılı Meclis kararı gereği İmar komisyonuna havale edilen, Sarıtopallı Mahallesi 102 ada, 46 nolu parselde Küçük Sanayi Sitesi alanı, Kargacı Mahallesi 368 nolu parselin yaklaşık 30 hektarlık kısmında hal ve kamyon garajı alanı yapılmasına ilişkin imar planı ile ilgili İmar komisyon raporlarının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
  6. 6. Ereğli İlçesi Belkaya Mahallesi ile Emirgazi İlçesi Demirci Mahallesi sınırlarının güncellenerek yeniden belirlenmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
  7. 7. Aralık ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında, Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 28 Üye olmak üzere toplam 29 üye ile toplanmıştır.

Yapılan yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Talha ÜZER’in toplantıya katılmadığı, Erkan ÖZLÜ’nün ve Mahmut Melih AYATA’nın ise izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için ve ek gündem maddesi olarak da; 

1- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, İlçe Sağlık Müdürlüğünce 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu yapılmak üzere Belediyemizden yer tahsisi talebinin gündemin 7. maddesi olarak eklenmesi,

2- Bolkar İnş. Hayv. Turizm. Hiz. İşl. San. Tic. A.Ş. tarafından, Ticaret Sicil Müdürlüğüne sermaye artışı ile ilgili zamanında yapılmayan 2018 yılı genel kurulunun, 2019 yılında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı bakanlıktan izin alınarak yapılması ve tescil işlemlerinin gerçekleşmesi için Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin OPRUKÇU’nun yetkili kılınması talebinin gündemin 8. maddesi olarak eklenmesi,

3-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden, eski Adliye binası ve lojmanının yıkılması, değer tespiti yapılıp satılması veya kat karşılığı verilmesi için Belediye Başkanı Hüseyin OPRUKÇU’ya gerekli işlemleri yürütmek üzere yetki verilmesi talebinin gündemin 9. maddesi olarak eklenmesi için yapılan oylamalar sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.    

 

2- 16/10/2019 tarihinde yapılan Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşim Karar Özetleri Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine, yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

3-  06.11.2019 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir. 

4-  Ereğli Belediye Meclisinin 02.10.2019 tarihli ve 112 sayılı Meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen, Eti Mahallesi 161 ada, 28, 43, 45, 48, 51, 53, 59 sayılı parseller koruma amaçlı uygulama imar planında resmi kurum alanında kalmakta olup, koruma amaçlı uygulama imar planına ilişkin plan değişikliği teklifi imar komisyonunca uygun görülmüş olup, imar komisyon raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

5- 16.10.2019 tarihli ve 121 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen, Sarıtopallı Mahallesi 102 ada, 46 nolu parselde Küçük Sanayi Sitesi alanı ile Kargacı Mahallesi 368 nolu parselin yaklaşık 30 hektarlık kısmında hal ve kamyon garajı alanı yapılmasına ilişkin talepler imar komisyonunca uygun görülmüş olup, imar komisyon raporlarının, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

6- Ereğli İlçesi Belkaya Mahallesi ile Emirgazi İlçesi Demirci Mahallesi sınırlarının güncellenerek yeniden belirlenmesine ilişkin söz konusu talep Meclisimizce değerlendirilmiş olup, yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile reddedilmiştir.

 

7- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre, ilçemiz Ziya Gökalp Mahallesi 2864 ada 1 parsel sayılı yerin kuzeyinde bulunan, meri imar planında park alanında kalan 2.215,34m2 taşınmazın 400m2’lik kısmının “112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu yapılmak üzere” Konya Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsisinin yapılmasının kabulüne, yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 

8-  Belediyemize ait Bolkar İnşaat Hayvancılık Turizm Hiz. İşl. San. ve Tic. A.Ş.’nin Ticaret Sicil Müdürlüğüne sermaye artışı ile ilgili genel kurulu tescili zamanında yapılmadığından, 2018 yılı genel kurulunun, 2019 yılında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için Bakanlıktan izin alınarak yapılması ve tescil işlemlerinin gerçekleşmesi için Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin OPRUKÇU’nun yetkili kılınmasının kabulüne yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 

9-  Mülkiyeti Belediyemize ait olan Namık Kemal Mahallesi 2033 ada 6 nolu parselde bulunan eski Adliye binası ve Lojmanının yıkılması, değer tespiti yapılıp satılması veya kat karşılığı verilmesi için Belediye Başkanı Hüseyin OPRUKÇU’ya gerekli işlemleri yürütmek üzere yetki verilmesinin kabulüne, yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

10- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Aralık ayı Meclis Toplantı tarihinin 4 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Kasım ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

 

HÜSEYİN OPRUKÇU               MUSTAFA KUMRU             HASAN FATİH SAÇIKARALI

  MECLİS BAŞKANI                        KATİP ÜYE                                  KATİP ÜYE