Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

25/09/2019 Tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşim Karar Özetleri

25/09/2019 TARİHLİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI

2. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

  1. 1. Açılış konuşması ve Yoklama. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
  2. 2. 04/09/2019 tarihinde yapılan Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşim Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
  3. 3. Ereğli Belediyesi 2020-2024 dönemi Stratejik Planının görüşülmesi.(Strateji Geliştirme Müdürlüğü)
  4. 4. Ekim ayı Meclis Toplantı tarihinin belirlenmesi ve Kapanış. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında yukarıda belirtilen Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 28 Üye olmak üzere toplam 29 üye ile toplanmıştır.

Yapılan yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Talha ÜZER, Ayhan DARGEÇİT’in izinsiz katılmadığı ve Tamer ÜNLÜ’nün ise mazereti nedeniyle toplantıya katılamadığından izinli sayılması hususunda yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.    

2- 04/09/2019 tarihinde yapılan Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşim Karar Özetleri Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- Ereğli Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı Meclisin bilgisine sunulmuş olup, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

4- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Ekim ayı Meclis Toplantı tarihinin 02 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Eylül ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimini kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÜSEYİN OPRUKÇU                    MUSTAFA KUMRU                        HASAN FATİH SAÇIKARALI

              MECLİS BAŞKANI                              KATİP ÜYE                                    KATİP ÜYE