Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

02/10/2019 Tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Karar Özetleri

02/10/2019 TARİHLİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI

1. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

  1. 1. Açılış konuşması ve Yoklama. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
  2. 2. 25/09/2019 tarihinde yapılan Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşim Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
  3. 3. 02/10/2019 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
  4. 4. 04/09/2019 tarihli ve 101 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği İmar Komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
  5. 5. 2020 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarifelerinin görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
  6. 6. Ekim ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşim tarihinin belirlenmesi ve Kapanış. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

KARAR ÖZETLERİ

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 29 Üye olmak üzere toplam 30 üye ile toplanmıştır.

          Yapılan yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Talha ÜZER ve Ömer EĞER’in toplantıya izinsiz katılmadıkları görülmüş olup ek gündem maddesi olarak da;  AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Serdar ALTINOK, CHP Meclis Grup Başkan Vekili Erdal TOPBAŞ ve MHP Meclis Grup Başkan Vekili Ayhan DARGEÇİT’in ortak imzalarıyla verilen, ilçemizdeki muhtelif kaldırımlar ve yaya geçitlerinin kaldırıma geçilen bölgelerinde engelli vatandaşlarımızın manuel ve akülü sandalyeli araçlarıyla kaldırıma çıkışlarında güçlük çektiklerinden, bu bölgelere beton ile geçiş rampalarının yapılması hakkında yazılı önergenin, gündemimizin kapanıştan önce 6. Gündem maddesi olarak eklenmesi ve kapanış maddesinin ise 7. Gündem maddesi olarak belirlenmesi yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.    

2- 25/09/2019 tarihinde yapılan Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşim Karar Özetleri Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- 02.10.2019 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

4- Ereğli Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 101 sayılı kararı gereği İmar Komisyonumuza havale edilen Hamidiye Mahallesi 3545 ada, 4 parsel sayılı yer, Uygulama İmar Planında Cami alanında kalmakta olup, Uygulama İmar Planına ilişkin plan değişikliği teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

         Yukarıda belirtilen Uygulama İmar Planına ilişkin plan değişikliği talebinin değerlendirildiği Komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- Belediyemiz 2020 Mali Yılı Tahmini Bütçesi ve 2020 yılı gelir tarifelerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

6- Meclisimizdeki, Parti Grup Başkan Vekillerinin ortak imzasıyla verilen ilçemizdeki muhtelif kaldırımlar ve yaya geçitlerinin kaldırıma geçilen bölgelerinde engelli vatandaşlarımızın manuel ve akülü sandalyeli araçlarıyla kaldırıma çıkışlarında güçlük çektiklerinden, bu bölgelere beton ile geçiş rampalarının yapılması hususunda gereğini yapmak üzere Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne tevdii edilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

7- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020 Mali Yılı Tahmini Bütçe ve Gelir Tarifelerinin görüşülmesi için Ekim ayı 2. Birleşim Meclis Toplantı tarihinin 16 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Ekim ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimini kapatmıştır.

 

 

HÜSEYİN OPRUKÇU                    MUSTAFA KUMRU                        HASAN FATİH SAÇIKARALI

  MECLİS BAŞKANI                              KATİP ÜYE                                              KATİP ÜYE