Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

07/08/2019 Tarihli Ağustos Ayı Meclis Gündemi

           

                           

 

 

          KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 07/08/2019 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Ağustos ayı olağan Meclis Toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

 

 

         

        Hüseyin OPRUKÇU

        Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM:

  1. Açılış konuşması ve Yoklama. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
  2. 03/07/2019 tarihinde yapılan Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
  3. 03/07/2019 tarihli Belediye Meclis toplantısından, 07/08/2019 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
  4. Mülkiyeti Belediyemize ait kullanılmayarak atıl durumda kaldığı anlaşılan parseller ile hisseli durumda olan parsellerin, satışının yapılabilmesine yönelik Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
  5. Memur Norm Kadro Cetvelinde yapılacak kadro ihdasının görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim. Müdürlüğü)
  6. Eylül ayı Meclis Toplantı tarihinin belirlenmesi ve Kapanış. (Yazı İşleri Müdürlüğü)