Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

07/08/2019 Tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 2. Oturum Karar Özetleri

 

07/08/2019 TARİHLİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI

2. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

 

  1. 1. Ağustos ayı Meclis Toplantısı 2. Oturumun açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
  2. 2. Mülkiyeti Belediyemize ait kullanılmayarak atıl durumda kaldığı anlaşılan parseller ile hisseli durumda olan parsellerin, satışının yapılabilmesine yönelik Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
  3. 3. Memur Norm Kadro Cetvelinde yapılacak kadro ihdasının görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
  4. 4. Ereğli Kırsal Turizmi Geliştirme ve Kırsal Kalkınma Kooperatifine Belediyemizin ortak olabilmesi ve bu konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi için Belediye Kanununun 18. Maddesi (i) fıkrası uyarınca Belediye Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Strateji Geliştirme Müdürlüğü)
  5. 5. İlçemizde bulunan Cem Evlerinin elektrik ve su faturalarının Belediye tarafından ödenmesi konulu önergenin görüşülmesi. ( CHP Meclis Grup Başkan Vekili Erdal TOPBAŞ imzasıyla)
  6. 6. Eylül ayı Meclis Toplantı tarihinin belirlenmesi ve Kapanış. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında, Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 30 Üye olmak üzere toplam 31 üye ile 2. Oturum için toplanmıştır.

     Ek Gündem maddesi olarak;  

     1- Meclis Toplantısı 1. Oturumunda 07.08.2019 tarihli ve 90 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyona havale edilen meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen talebin değerlendirildiği İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususunun gündemimizin 6. maddesi olarak eklenmesi,

     Mevcut Gündemimizin 8. maddesi olan kapanışın ise 1. ve 2. Oturum açılış ve kapanış gündem maddelerinden dolayı 11. gündem maddesi olarak belirlenmesi hususlarında yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.    

2- Ereğli Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarihli ve 90 sayılı Meclis kararı gereği İmar Komisyonumuza havale edilen Hacımutahir Mahallesi 996 ada, 80 parsel sayılı yer Uygulama İmar Planında (TİCK) ticaret-konut alanında kalmakta olup, Uygulama İmar Planına ilişkin plan değişikliği teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

     Yukarıda belirtilen Uygulama İmar Planına ilişkin plan değişikliği talebinin değerlendirildiği Komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- Mülkiyeti Belediyemize ait, müstakil parsellerden yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde Belediyemizce kullanılmayarak atıl durumda kaldığı anlaşılan parseller ile hisseli durumda olan parsellerin satışının yapılabilmesine yönelik Belediye Encümenine yetki verilmesi için yapılan oylama sonucunda;

     Meclis Üyelerinden Erdal TOPBAŞ, Cafer ÖZER, Mehmet YAŞA, Tamer ARSLAN, Fikret AKPINAR, Emine Hülya ÇAYHAN, Ömer Devrim İŞLEYİCİ, Ali PEKER, Ömer SÜLLÜ ve İmdat GÜLTEKİN ret oyu kullanmış, 10 ret oya karşılık, 21 kabul oyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

4- Kurumsal olarak duyulan ihtiyaç nedeniyle Norm Kadro Yönetmeliği’nin kadro değişikliğini düzenleyen 11. maddesi gereğince, 1 adet 1. dereceli Uzman kadrosunun kurulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- Belirtilen mevzuatlar çerçevesinde öncelikle şehirlerimizdeki tüketicilerin yerel ve ortak ihtiyaçlarının teminini sağlamak, Ereğli’nin başta tarımsal ekonomik potansiyeline bağlı gelişimini temin etmek üzere kooperatifleşme faaliyetlerine Belediyemizin öncülük etmesinin çok önemli olduğu değerlendirildiğinden;

     Bu nedenle Belediyemizin öncülüğünde oluşturulacak Ereğli Kırsal Turizmi Geliştirme ve Kırsal Kalkınma Kooperatifine Belediyemizin ihtiyaç duyulan sermayeyi koymak kaydı ve şartıyla ortak olabilmesi ve bu konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi için Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (i) fıkrası uyarınca Belediye Başkanlık Makamına yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

6- CHP Meclis Grup Başkan Vekili Erdal TOPBAŞ imzasıyla CHP Grubu adına verilen, İlçemizde bulunan Cem evlerinin elektrik ve su faturalarının Belediye tarafından ödenmesi hususu yapılan oylama sonucunda;

      Meclis Üyelerinden Erdal TOPBAŞ, Cafer ÖZER, Mehmet YAŞA, Tamer ARSLAN, Fikret AKPINAR, Emine Hülya ÇAYHAN, Ömer Devrim İŞLEYİCİ, Ali PEKER, Ömer SÜLLÜ ve İmdat GÜLTEKİN kabul oyu kullanmış ve 10 kabul oya karşılık, 21 ret oyla oyçokluğu ile reddedilmiştir.

7- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Eylül ayı Meclis Toplantı tarihinin 04 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Ağustos ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

HÜSEYİN OPRUKÇU                    MUSTAFA KUMRU                         HASAN FATİH SAÇIKARALI

              MECLİS BAŞKANI                              KATİP ÜYE                                    KATİP ÜYE