Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

07/08/2019 Tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 1. Oturum Karar Özetleri

 

07/08/2019 TARİHLİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI

1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

  1. 1. Açılış konuşması ve Yoklama. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
  2. 2. 03/07/2019 tarihinde yapılan Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
  3. 3. 03/07/2019 tarihli Belediye Meclis toplantısından, 07/08/2019 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
  4. 4. Mülkiyeti Belediyemize ait kullanılmayarak atıl durumda kaldığı anlaşılan parseller ile hisseli durumda olan parsellerin, satışının yapılabilmesine yönelik Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
  5. 5. Memur Norm Kadro Cetvelinde yapılacak kadro ihdasının görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim. Müdürlüğü)
  6. 6. Eylül ayı Meclis Toplantı tarihinin belirlenmesi ve Kapanış. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında, Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 30 Üye olmak üzere toplam 31 üye ile toplanmıştır.  Yapılan yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Ayhan GÜLTEKİN’in mazereti nedeniyle toplantıya katılamadığından izinli sayılması hususu ve ek gündem maddesi olarak; 

1- Strateji Geliştirme Müdürlüğünden Belediyemizin öncülüğünde oluşturulacak Ereğli Kırsal Turizmi Geliştirme ve Kırsal Kalkınma Kooperatifine Belediyemizin ortak olabilmesi ve bu konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi için Belediye Kanununun 18. Maddesi (i) fıkrası uyarınca Belediye Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun gündemimizin 6. maddesi olarak eklenmesi,

2- CHP Meclis Grup Başkan Vekili Erdal TOPBAŞ imzasıyla CHP Grubu adına verilen yazılı önergede, İlçemizde bulunan Cem evlerinin elektrik ve su faturalarının Belediye tarafından ödenmesi konulu önergenin, gündemimizin 7. maddesi olarak eklenmesi,

     Mevcut Gündemimizin 6. maddesi olan kapanışın ise 8. Gündem maddesi olarak belirlenmesi hususlarında yapılan oylama sonucunda, üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.    

2- 03/07/2019 tarihinde yapılan Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- 03/07/2019 tarihli Belediye Meclis toplantısından, 07.08.2019 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU, 07.08.2019 tarihli ve 90 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen, meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen talebin İmar Komisyonunda görüşülüp değerlendirilmesi için, oturuma 20 (yirmi) dakika ara vererek 1. Oturumu kapatmıştır.

 

HÜSEYİN OPRUKÇU                    MUSTAFA KUMRU                         HASAN FATİH SAÇIKARALI 

          MECLİS BAŞKANI                              KATİP ÜYE                                    KATİP ÜYE