Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

03/07/2019 Tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

03/07/2019 TARİHLİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

1-  Açılış konuşması ve Yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 12/06/2019 tarihinde yapılan Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3- 12/06/2019 tarihli Belediye Meclis toplantısından, 03/07/2019 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

4- 12.06.2019 tarihli ve 71 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği İmar Komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

5- İlçemiz Türkmen kavşağında yapılan alt geçide isim verilmesi konusunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)

6- İlçemizde yapımı tamamlanan Talatpaşa Mahallesindeki parka Şehit Jandarma Komando Er Şaban Ertaştan, Eti Mahallesindeki parkada Mustafa Gökhan Bilici Engelsiz Yaşam isimlerinin verilmesi konusunun görüşülmesi. (Park ve Bahçeler Md.)

7- Ağustos ayı Meclis Toplantı tarihinin belirlenmesi ve Kapanış. (Yazı İşleri Md.)

KARAR ÖZETLERİ

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında yukarıda belirtilen Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 29 Üye olmak üzere toplam 30 üye ile toplanmış olup,

     Ek Gündem maddesi olarak; 

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyemizin Kamu Kurumlarına ve Özel Kuruluşlara hitaben Kamu Sermayeli bankalardan (Halk Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası Konya Ereğli Şubelerinden) Kullandığı/Kullanacağı Teminat Mektubu Kredileri için 5.000.000,00TL tutarına kadar teminat mektubu almak, sözleşmeleri imzalamak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesi hususunun gündemimizin 7. maddesi olarak eklenmesi,

2- MHP Meclis Üyeleri Mahmut Melih AYATA ve Mustafa KUMRU’nun imzalarıyla verilen yazılı önergede, Ereğli’de faaliyet gösteren müteahhitlerin ve 28.06.2019 tarihinde Ereğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün düzenlediği istişare toplantısında da dile getirilen şikâyetlerin, geçmiş dönemlerde yapılan yönetmeliklerde bulunmayan, fakat kişilere göre yaptırım uygulanan veya esneklik gösterilen konuların tespitinin yapılması. Tespit edilen konuların bu dönemde İmar Müdürlüğüne yol göstermesi ve aynı hataların tekrarlanarak yeni mağduriyetlerin veya kanuna uymayan kazanımların doğmaması amacıyla konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulması konulu önergenin, gündemimizin 8. maddesi olarak eklenmesi,

3- CHP Meclis Grup Başkan Vekili Erdal TOPBAŞ imzasıyla CHP Grubu adına verilen yazılı önergede, İlçemizde faaliyet gösteren Suriyelilere ait her türlü ticari faaliyetlerin kontrol edilip, yerli esnafı zor durumda bıraktığı için yasalara uygun olmayanların kapatılmasını, uygun olanlarında tabelalarının Türkçe yazılmasını, varsa Belediye tarafından yapılan yardımların kesilmesi konulu önergenin, gündemimizin 9. maddesi olarak eklenmesi,

4- CHP Meclis Grup Başkan Vekili Erdal TOPBAŞ imzasıyla CHP Grubu adına verilen yazılı önergede, Ereğli Spor Futbol takımına gerekli maddi desteğin verilerek, sabit gelir kaynağı oluşturulması konulu önergenin, gündemimizin 10. maddesi olarak eklenmesi,

Mevcut Gündemimizin 7. Maddesi olan kapanışın ise 11. Gündem maddesi olarak belirlenmesi hususlarında yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.    

2- 12/06/2019 tarihinde yapılan Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- 12/06/2019 tarihli Belediye Meclis toplantısından, 03.07.2019 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

4- Ereğli Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarih ve 71 sayılı kararı gereği İmar Komisyonumuza havale edilen Yunuslu Mahallesi 3318 ada, 5 parsel sayılı yer Uygulama İmar Planında konut alanında kalmakta olup, Uygulama İmar Planına ilişkin plan değişikliği teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

     Yukarıda belirtilen Uygulama İmar Planına ilişkin plan değişikliği talebinin değerlendirildiği Komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması için, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- İlçemiz Orhangazi Mahallesinde bulunan Türkmen kavşağına yapılan alt geçide “Tuğçe Çöne Alt Geçidi” isminin verilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

6- İlçemizde yapımı tamamlanan Talatpaşa Mahallesindeki parka “Şehit Jandarma Komando Er Şaban Ertaştan” ve yine Eti Mahallesindeki parkada “Mustafa Gökhan Bilici Engelsiz Yaşam” isimlerinin verilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

7- Belediyemizin Kamu Kurumlarına ve Özel Kuruluşlara hitaben Kamu Sermayeli bankalardan (Halk Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası Konya Ereğli Şubelerinden) Kullandığı/Kullanacağı Teminat Mektubu Kredileri için 5.000.000,00TL tutarına kadar teminat mektubu almak, sözleşmeleri imzalamak üzere Belediye Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

8- MHP Meclis Üyeleri Mahmut Melih AYATA ve Mustafa KUMRU’nun imzalarıyla birlikte verilen yazılı önergede belirtilen, “Ereğli’de faaliyet gösteren müteahhitlerin ve 28.06.2019 tarihinde Ereğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün düzenlediği istişare toplantısında da dile getirilen şikâyetlerin, geçmiş dönemlerde yapılan yönetmeliklerde bulunmayan, fakat kişilere göre yaptırım uygulanan veya esneklik gösterilen konuların tespitinin yapılması ve tespit edilen konuların bu dönemde İmar Müdürlüğüne yol göstermesi ve aynı hataların tekrarlanarak yeni mağduriyetlerin veya kanuna uymayan kazanımların doğmaması amacıyla Meclisimizce bir araştırma komisyonu kurulması talebi Belediye Meclisimizce değerlendirilerek,

Bu konuda Araştırma Komisyonu kurulması hususu yapılan oylamada sonucunda oybirliği ile kabul edilmiş olup,

Kurulan Araştırma Komisyonu Üyeleri olarak Meclis üyelerimizden Hasan Fatih SAÇIKARALI, Ayhan KOTAN, Mahmut Melih AYATA, Mustafa KUMRU, Ömer Devrim İŞLEYİCİ ve Ali PEKER yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

9- CHP Meclis Grup Başkan Vekili Erdal TOPBAŞ imzasıyla CHP Grubu adına verilen yazılı önergede, “İlçemizde faaliyet gösteren Suriyelilere ait her türlü ticari faaliyetlerin kontrol edilip, yerli esnafı zor durumda bıraktığı için yasalara uygun olmayanların kapatılmasını, uygun olanlarında tabelalarının Türkçe yazılmasını, varsa Belediye tarafından yapılan yardımların kesilmesi konulu önerge hakkında;

    Meclis Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU tarafından, “Belediye Zabıta Müdürlüğümüz tarafından bütün esnafımıza olduğu gibi onlara da hukuka uygunlukları bakımından kontrol altında tutuldukları ve bu konuda söz konusu tabelaların mutlaka Türkçe olması lazım geldiği” hususunda Belediye Meclisi olarak hemfikir olunduğu konusunda değerlendirme yapılarak;

    Suriyelilere ait her türlü ticari faaliyetlerinde yasalara uygun olmayanların kapatılması, uygun olanlarında tabelalarının Türkçe yazılması, Belediye tarafından yapılan yardımlar varsa bunların kesilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

10- CHP Meclis Grup Başkan Vekili Erdal TOPBAŞ imzasıyla CHP Grubu adına verilen yazılı önergede, “Ereğli Spor Futbol takımına gerekli maddi desteğin verilerek, sabit gelir kaynağı oluşturulması konulu önerge hakkında;

      Meclis Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU: “sabit gelir oluşturulmasına ilişkin olarak da yasaların amir hükmü müzakeresinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin b bendine göre binde oniki oranında Belediyelerin Amatör Spor Kulüplerine verdiği maddi destek var. Dolayısıyla bu anlamda biz Amatör Spor Kulüplerimize destek veriyoruz, destek vermeye de devam edeceğiz, ama sabit gelir kaynağı oluşturma şansımız yok, imkânımız yok. Sabit gelir kaynağını kulübün ilgili derneği ve yönetim kurulunun oluşturması gerektiği, çünkü azami ölçüde spor kulüplerimize destek verilmiş, verilmeye de devam edilecek ancak yasanın verdiği limit dahilinde, dolayısıyla desteğin verildiğine emin olun.” şeklinde değerlendirmesini yaparak;

      Söz konusu önergenin reddedilmesi için yapılan oylama sonucunda CHP Meclis Üyeleri Erdal TOPBAŞ, Cafer  ÖZER, Mehmet  YAŞA, Tamer  ARSLAN, Fikret AKPINAR, Emine Hülya ÇAYHAN, Ömer Devrim İŞLEYİCİ, Ali PEKER, Ömer SÜLLÜ, İmdat GÜLTEKİN red oyu kullanmış, 10 red oya karşılık, 20 kabul oyla söz konusu önerge oyçokluğu ile reddedilmiştir.

11- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Ağustos ayı Meclis Toplantı tarihinin 07 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Temmuz ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

 

       HÜSEYİN OPRUKÇU                    MUSTAFA KUMRU                        HASAN FATİH SAÇIKARALI

        MECLİS BAŞKANI                              KATİP ÜYE                                               KATİP ÜYE