Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

12/06/2019 Tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

12/06/2019 TARİHLİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

    GÜNDEM:

1-  Açılış konuşması ve Yoklama. (Yazı İşl. Müd.)

2- 22/05/2019 tarihinde yapılan Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşim Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşl. Müd.)

3- 12/06/2019 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)

4- Memur Norm Kadro Cetvelinde bulunan boş kadroda yapılacak değişikliğin görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğt. Müd.)

5- Temmuz ayı Meclis Toplantı tarihinin belirlenmesi ve Kapanış. (Yazı İşl. Müd.)

KARAR ÖZETLERİ:

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında yukarıda belirtilen Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan ve 31 Üye olmak üzere toplam 32 kişi ile toplanmıştır.

Yapılan yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinin toplantıya tam mevcutla katıldığı ve ayrıca Ek Gündem maddesi olarak; 

     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlçemiz Eti Mahallesi Öğretmen Abdurrahim İlköğretim okulunun önünden başlayan ve Jandarma Karakolu istikametinde devam eden caddeye Celalettin SET isminin verilmesi hususunun gündemimizin 5. maddesi olarak eklenmesi,

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden, kurumsal olarak duyulan ihtiyaç nedeniyle Norm Kadro Yönetmeliği’nin kadro değişikliğini düzenleyen 11. maddesi gereğince, 1 adet 1. dereceli Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü, 1 adet 1. dereceli Tesisler Müdürü, 1 adet 1. dereceli Ulaşım Hizmetleri Müdürü, 1 adet 1. dereceli Ruhsat ve Denetim Müdürü ve 1 adet 3. dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarının kurulması hususunun gündemimizin 6. maddesi olarak eklenmesi,

CHP Meclis Grup Başkanvekili Erdal TOPBAŞ imzasıyla CHP Grubu adına verilen, ilçemiz sınırları içerisinde ki Cem evlerinden Belediyemizce elektrik ve su bedeli alınmaması konulu önergenin, gündemimizin 7. maddesi olarak eklenmesi

Mevcut Gündemimizin 5. Maddesi olan kapanışın ise 8. Gündem maddesi olarak belirlenmesi hususlarında yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.

2- 22/05/2019 tarihinde yapılan Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşim Karar Özetleri Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- 12.06.2019 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

4- Hizmet etkinliği ve verimliliği açısından Norm Kadro Yönetmeliği’nin kadro değişikliğini düzenleyen 11. maddesi gereğince, norm kadro cetvelimizde boş olarak bulunan 3. dereceli Emlak ve İstimlak Müdürü kadrosunun 1. dereceli olarak değiştirilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- İlçemiz Eti Mahallesi Öğretmen Abdurrahim İlköğretim okulunun önünden başlayan ve Jandarma Karakolu istikametinde devam eden caddeye Celalettin SET isminin verilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

6- Kurumsal olarak duyulan ihtiyaç nedeniyle Norm Kadro Yönetmeliği’nin kadro değişikliğini düzenleyen 11. maddesi gereğince, 1 adet 1. dereceli Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü, 1 adet 1. dereceli Tesisler Müdürü, 1 adet 1. dereceli Ulaşım Hizmetleri Müdürü, 1 adet 1. dereceli Ruhsat ve Denetim Müdürü ve 1 adet 3. dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarının kurulmasında yapılan oylama sonucunda, Meclis Üyelerinden Serdar ALTINOK, Ayhan KOTAN, Cemil DÖNMEZ, Mustafa AYDIN,  Eyyup ARPACI ve Ali Rıza GÜBE red oyu kullanmış, 6 red oya karşılık, 26 kabul oyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

7- CHP Meclis Grup Başkanvekili Erdal TOPBAŞ imzasıyla CHP Grubu adına Meclis Başkanlığına verilen yazılı önerge ile ilçemiz sınırları içerisinde ki Cem evlerinden Belediyemizce elektrik ve su bedeli alınmaması konusunda ki önerge Meclisimizce görüşülmüş olup Cem evlerinden Belediyemizce elektrik ve su bedeli alınmaması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

8- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Temmuz ayı Meclis Toplantı tarihinin 03 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Haziran Ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

 

 

         HÜSEYİN OPRUKÇU                               MUSTAFA KUMRU            HASAN FATİH SAÇIKARALI

           MECLİS BAŞKANI                           KATİP ÜYE                                   KATİP ÜYE