Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

12/04/2019 Tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

12/04/2019 TARİHLİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

GÜNDEM:

 1. Açılış ve Yoklama.
 2. Atatürk ve Şehitler Adına Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi gereğince Başkanlık Divanı Seçimi.

a-) 2 Asil ve 2 Yedek Meclis Katip Üyesi Seçimi.

b-) 2 Adet Meclis Başkan Vekili Seçimi.

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereğince 3 Adet Encümen üyesi Seçimi.
 2. İhtisas Komisyonları üye sayısının belirlenmesi.
 3. İhtisas Komisyonları seçimi.

a-) İmar Komisyonu Seçimi.

b-) Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi.

 1. Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Odası Meclis Üyelerinin de katılımı ile 5 asil 5 yedek olmak üzere Çiftçi Mallarını Koruma Meclis üyelerin seçimi.
 2. Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Odası Meclis Üyelerinin de katılımı ile 5 asil ve 5 yedek olmak üzere çiftçi Mallarını Koruma Teşkilatı Murakabe Heyeti üyelerinin seçimi.
 3. Tarihi Kentler Birliği Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis üyelerimiz arasından 1 Asil 1 Yedek üye seçimi.
 4. Konya Belediyeler Birliği Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis üyelerimiz arasından 1 Asil 1 Yedek üye seçimi.
 5. 01/01/2018 - 31/12/2018 tarihleri arası Belediye Başkanlığının 1 yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
 6. Denetim Komisyon Raporunun Belediye Meclis Üyelerinin Bilgisine Sunulması.
 7. Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programında sunulan Proje kapsamında Kuruluşumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Hüseyin OPRUKÇU’ya yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
 8. Mayıs ayı Meclis toplantısı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.
 1. Üyelerden Emine Hülya ÇAYHAN’ın izinsiz olarak toplantıya katılmadığı tespit edilerek ve ayrıca ek gündem maddeleri olarak Yazı İşleri Müdürlüğünden Meclisin bir ay tatil kararı alması ile Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğine 2 asil ve bir yedek üyenin seçilmesi hususu,

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden ise Kadro İhdası ve Sosyal Denge Tazminatı                hususları Belediye Meclisi gündemine ek gündem maddesi olarak eklenmesi hususlarında yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.    

 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi gereğince Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili ile en az iki Kâtip Üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonucunda;

        Meclis Üyelerinden Meclis 1.Başkan Vekilliğine Ömer EĞER,  Meclis 2. Başkan Vekilliğine Zeki ÜSTÜNDAĞ seçilmişlerdir.

        Yine yapılan gizli oylama sonucunda, aynı süreyi kapsamak üzere; Asil Meclis Katip Üyeliklerine Meclis Üyelerinden Mustafa KUMRU ve Hasan Fatih SAÇIKARALI, Yedek Meclis Katip Üyeliklerine Fikret AKPINAR ve Ayhan DARGEÇİT seçilmişlerdir.

 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde Belediye Encümen üyeliklerine Meclis Üyelerinden Ayhan DARGEÇİT, Ali Rıza GÜBE ve Hasan Fatih SAÇIKARALI (1) yıllığına seçilmişlerdir.
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince İhtisas Komisyonlarının (İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Trafik ve Ulaştırma Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Kadın ve Aile Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonu) 5 üyeli olmasına, parti üye sayılarının toplam üye sayısına oranlanması ile partilere göre dağılımın Adalet ve Kalkınma Partisi 4 üye, Cumhuriyet Halk Partisi 1 üye şeklinde olması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 3.     İmar Komisyonu üyeliğine Meclis Üyelerinden Ömer EĞER’in vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden Ömer EĞER, Ayhan DARGEÇİT, Mahmut ALTINKAYA, Eyyup ARPACI ve Ömer Devrim İŞLEYİCİ’nin 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

        Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Ömer EĞER’in vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden Mahmut Melih AYATA, Cemil DÖNMEZ, Halime DEMİREL AKBEL, Zeki ÜSTÜNDAĞ ve Ömer SÜLLÜ’nün 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

        Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Ömer EĞER’in vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden Serdar ALTINOK, Mustafa AYDIN, Mustafa KUMRU, Ali PEKER ve İmdat GÜLTEKİN’in 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

        Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Ömer EĞER’in vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden Ayhan KOTAN, Serdar ALTINOK, Ayhan GÜLTEKİN, Mehmet YAŞA ve İmdat GÜLTEKİN’in 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

        Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Ömer EĞER’in vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden Talha ÜZER, Erkan ÖZLÜ, Mustafa KUMRU, Mehmet Yalçın AYDOĞDU ve Fikret AKPINAR’ın 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

        Kadın ve Aile Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Ömer EĞER’in vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden Halime DEMİREL AKBEL, Eyyup ARPACI, Ayhan GÜLTEKİN, Mahmut Melih AYATA ve Emine Hülya ÇAYHAN’ın 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

       Trafik ve Ulaştırma Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Ömer EĞER’in vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden Tamer ÜNLÜ, Mehmet ŞEN, Ramazan DEMİREL, Mahmut ALTINKAYA ve Tamer ARSLAN’ın 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

                       

 1. Çiftçi Mallarını Koruma Meclis Üyeliği için Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, Konya Ereğli Ziraat Odası ve Konya Ereğli Belediye Meclisi üye verilmemesi yönünde karar aldıklarından, bu doğrultuda Çiftçi Mallarını Koruma Meclis Üyeliği oluşturulmaması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 2. Çiftçi Mallarını Koruma Teşkilatı Murakabe Heyeti üyeliği için Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, Konya Ereğli Ziraat Odası ve Konya Ereğli Belediye Meclisi üye verilmemesi yönünde karar aldıklarından, bu doğrultuda Çiftçi Mallarını Koruma Teşkilatı Murakabe Heyeti oluşturulmaması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 3. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel seçimi ile birlikte Meclis Üyelerimizin görev süreleri sona erdiğinden Tarihi Kentler Birliği Meclisine doğal üye olan Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin OPRUKÇU’nun yanında Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis üyelerinden, Ömer EĞER’in vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden, Mahmut Melih AYATA’nın asil üyeliğe, Serdar ALTINOK’un ise Yedek üyeliğe seçilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 4. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel seçimi ile birlikte Meclis Üyelerimizin görev süreleri sona erdiğinden Konya Belediyeler Birliği Meclisine doğal üye olan Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin OPRUKÇU’nun yanında Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis üyelerinden, Ömer EĞER’in vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden, Cemil DÖNMEZ’in asil üyeliğe, Ramazan DEMİREL’in ise Yedek üyeliğe seçilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 5. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi gereğince, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesine dayanarak Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasını kapsayacak şekilde hazırlanan Ereğli Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu Belediye Meclisimizce yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 6. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2018 Mali yılı hesapları Meclis Denetim Komisyonu Raporu Meclis üyelerinin bilgilerine sunulmuştur.
 7. Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında sunulan “EAGLES Empowering and Activating the young Generation though the Learning of Employability Skills - Town Twinning Action Between Turkey and EU (TTGS) Grant Scheme başlıklı ve TR/2014/DG/01/A1-02/073 sözleşme numaralı Proje kapsamında Kuruluşumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Hüseyin OPRUKÇU’ya yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 8. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinin ikinci fıkrasında “Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” hükmü gereğince Belediye Meclisimizin bir ay tatil kararı alması hususunda Meclis Üyelerimizden Ömer EĞER’in teklifi üzerine, Meclisin tatil yapmaması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 9. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel seçimi ile birlikte Meclis Üyelerimizin görev süreleri sona erdiğinden Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Meclisine doğal üye olan Sayın Belediye Başkanımız yanında Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis üyelerinden, Ömer EĞER’in ve Ayhan DARGEÇİT’in vermiş olduğu yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden, Ali PEKER ve Ayhan GÜLTEKİN’in asil üyeliğe, Ali Rıza GÜBE’nin ise Yedek üyeliğe seçilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 10.  22.02.2007 Tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 22.05.2016 Tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazete’de son düzenlemesi gerçekleştirilen ”Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” uyarınca; hizmet etkinliği ve verimliliği açısından Norm Kadro Yönetmeliği’nin kadro değişikliğini düzenleyen 11. maddesi gereğince, norm kadro cetvelimizde boş olarak bulunan 7. dereceli Mühendis kadrosunun 3. dereceli olarak değiştirilmesi ve 1 adet 1. dereceli Veteriner Hekim kadrosunun kurulması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 11. 4688 Sayılı Kanun’un 6289 Sayılı Kanunla değişik 32. maddesi hükümleri çerçevesinde Belediye Başkanı’nın teklifi ve Belediye Meclisi’nin kararı ile Belediyelerde çalışan kamu personeline sosyal denge tazminatı ödenmesine esas teşkil eden sözleşme süreci başlatılabilmektedir. Belediyemizde yapılacak sözleşmelerin genel çerçevesini belirleyen söz konusu Toplu Sözleşme esaslarına göre Belediyemizdeki Kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi ve yürütülecek işlemler için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 12. Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Mayıs ayı Meclis Toplantı tarihinin 08 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat: 14:00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Nisan ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 HÜSEYİN OPRUKÇU             MUSTAFA KUMRU          HASAN FATİH SAÇIKARALI

                   MECLİS BAŞKANI                    KATİP ÜYE                               KATİP ÜYE