Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

08/05/2019 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Gündemi

           

                           

 

 

          KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 08/05/2019 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Mayıs ayı Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

         

          Mahmut ALTINKAYA

          Belediye Başkanı V.

GÜNDEM:

1-  Açılış konuşması ve Yoklama. (Yazı İşl. Müd.)

2- 12/04/2019 tarihinde yapılan Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşl. Müd.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Odası Meclis Üyelerinin de katılımı ile 5 asil 5 yedek olmak üzere Çiftçi Mallarını Koruma Meclis üyelerinin seçimi. (Yazı İşl. Müd.)

4- Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Odası Meclis Üyelerinin de katılımı ile 5 asil ve 5 yedek olmak üzere Çiftçi Mallarını Koruma Teşkilatı Murakabe Heyeti üyelerinin seçimi. (Yazı İşl. Müd.)

5- 08/05/2019 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)

6- 06.03.2019 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)

7- Eti Mahallesinde 18. Madde uygulaması sonucu oluşun 174 ada, 34 nolu parselde Sedat ÇÖLMEKCİ’nin hissesi bulunmadığından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi gereği hisse alma talebi reddedilmiş olduğundan Konya 2. İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda karar alınmasının görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)

8- Hamidiye, Namık Kemal, Cahı ve Mimar Sinan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 135 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar ile Ziya Gökalp, Orhangazi ve Hacı Mustafa Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)

9- 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi. (Mali Hiz. Müd.)

10- Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Veterinerlik Hizmetlerinin, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermesi hususunun görüşülmesi.(Tarımsal Hiz. Müd.)

11- Memur Norm Kadro Cetvelinde bulunan dolu ve boş kadrolarda yapılacak değişikliklerin görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğt. Müd.)

12- Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına Üye olunması konusunun görüşülmesi.(İnsan Kay. ve Eğt. Müd.)

13- İlçemiz Toros Mahallesinde yapımı tamamlanan parka, Şehit Tankçı Piyade Er Nurullah SEÇEN isminin verilmesi konusunun görüşülmesi. (Park ve Bahçeler Müd.)

14- 375 sayılı KHK kapsamında İşçi statüsüne geçirilen işçilere verilecek olan Ücret Zamları ve Sosyal Hakları ile ilgili 06.03.2019 tarihinde alınan Meclis Kararı yasaya aykırı olarak alınmış ve bu nedenle işleme konulmamıştır. Belirtilen nedenden dolayı 06.03.2019 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi konusunun görüşülmesi. (Bolkar A.Ş.)

15- Belediyemiz bünyesinde 375 sayılı KHK’nın geçici 24. maddesi kapsamında işçi statüsüne geçirilen personel ile ilgili Mali ve Sosyal Hakların verilmesinde esas alınacak Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 01.01.2019 tarihinden itibaren belirlenmesi gereken işçi yevmiyelerinde şirket tarafından hesap hataları yapılarak fazla ödemeler yapılmıştır. Yapılan bu hesap hatalarının 01.01.2019 tarihinden başlayarak düzeltilmesi ve yapılan fazla ödemelerin geri alınması konusunun görüşülmesi. (Bolkar A.Ş.)

16- İlçemiz Akhüyük Mahallesinde yer alan Jeotermal Sondaj Açımı ve Asfalt Yol Yapımı planlanmakta olup, Belediyemizce İller Bankasından 10.000.000,00TL(On Milyon Türk Lirası) kredi işlemleri ile ilgili her türlü işlemleri yapmaya, Başkanlık Makamına yetki verilmesi veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Fen İşleri Müd.)

17- Haziran ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve Kapanış. (Yazı İşl. Müd.)