Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

12/04/2019 Tarihli Nisan Ayı Meclis Gündemi

 

 

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile teşekkül eden Belediye Meclisimiz gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 12/04/2019 Cuma günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda olağan toplantısını yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

        

 

           Hüseyin OPRUKÇU

   Belediye Başkanı

              imza

GÜNDEM:

 1. Açılış ve Yoklama.
 2. Atatürk ve Şehitler Adına Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi gereğince Başkanlık Divanı Seçimi.

a-) 2 Asil ve 2 Yedek Meclis Katip Üyesi Seçimi.

b-) 2 Adet Meclis Başkan Vekili Seçimi.

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereğince 3 Adet Encümen üyesi Seçimi.
 2. İhtisas Komisyonları üye sayısının belirlenmesi.
 3. İhtisas Komisyonları seçimi.

a-) İmar Komisyonu Seçimi.

b-) Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi.

 1. Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Odası Meclis Üyelerinin de katılımı ile 5 asil 5 yedek olmak üzere Çiftçi Mallarını Koruma Meclis üyelerin seçimi.
 2. Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Odası Meclis Üyelerinin de katılımı ile 5 asil ve 5 yedek olmak üzere çiftçi Mallarını Koruma Teşkilatı Murakabe Heyeti üyelerinin seçimi.
 3. Tarihi Kentler Birliği Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis üyelerimiz arasından 1 Asil 1 Yedek üye seçimi.
 4. Konya Belediyeler Birliği Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis üyelerimiz arasından 1 Asil 1 Yedek üye seçimi.
 5. 01/01/2018 - 31/12/2018 tarihleri arası Belediye Başkanlığının 1 yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
 6. Denetim Komisyon Raporunun Belediye Meclis Üyelerinin Bilgisine Sunulması.
 7. Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programında sunulan Proje kapsamında Kuruluşumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Hüseyin OPRUKÇU’ya yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
 8. Mayıs ayı Meclis toplantısı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.