Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

06/03/2019 Tarihli Mart Ayı Meclis Gündemi

           

                           

 

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 06/03/2019 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Mart ayı Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

         

 

 

Özkan ÖZGÜVEN

  Belediye Başkanı

İmza

 

GÜNDEM:

 

  1. Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Müd.)
  2. 06/02/2019 tarihinde yapılan Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Müd.)
  3. 06/02/2019 tarihli Belediye Meclis toplantısından 06.03.2019 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)
  4. Hamidiye, Hıdırlı, Namık Kemal, Pirömer, Dalmaz, Hacımutahir, Sümer, Kazancı, Eti, Selçuklu, Boyacı Ali ve Alpaslan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar değerlendirilerek Konya Büyükşehir Belediyesinin 14.12.2018 tarih ve 2018/1171 sayılı kararı ile kabul edilen kısımları askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)
  5. İlçemiz Yeni Zengen (İnönü Mahallesi) Mahallesinin yeni bir Mahalle olarak kurulması çerçevesinde işlemlerin tamamlanması için Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından söz konusu Mahallenin ölçekli krokisinde belirtilen cadde/sokak veya koordinatların Meclis kararıyla tanımlanması istendiğinden, bu talebe bağlı olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak sunulan ölçekli krokinin Meclis Kararımızla tanımlanması ve kabul edilmesi hususunun görüşülmesi. (Muhtarlık İşleri Müd.)
  6. Kapanış. (Yazı İşleri Müd.)