Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

06/02/2019 Tarihli Şubat Ayı Meclis Gündemi

          

 

 

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 06/02/2019 çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Şubat ayı Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

         

 

 

Özkan ÖZGÜVEN

  Belediye Başkanı

İmza

 

GÜNDEM:

 

  1. 1. Açılış konuşması ve  yoklama. (Yazı İşleri Müd.)
  2. 2. 02/01/2019 tarihinde yapılan Ocak ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)
  3. 3. 02/01/2019 tarihli Belediye Meclis toplantısından 06.02.2019 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şeh. Müd.)
  4. 4. Ereğli Merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygunolarak İmar Komisyonunca belirlenen ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 113 sayılı kararı ile onaylanan, 1. Etap Revizyon uygulama imar planı ile Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin13.03.2018 tarih ve 236 sayılı kararı ile onaylanan 2. Etap Revizyon Uygulama İmar planlarına ait plan notlarının bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesi,  Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli Merkezli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak İmar Komisyonunca belirlenen ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 490 sayılı kararı ile onaylanan 5. Etap Revizyon Uygulama İmar planında yer alan ayrık nizam 3 katlı yapılaşma adalarında sehven yazılan yan bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh. Müd.)
  5. 5. Hamidiye, Namık Kemal, Cahı ve Mimar Sinan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 135 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar değerlendirilerek Konya Büyükşehir Belediyesinin 12.10.2018 tarih ve 2018/977 sayılı kararı ile kabul edilen kısımları askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh. Müd.)
  6. 6. 2019 Mali Yıl Bütçe Kanununda ‘’Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını’’ düzenleyen K cetvelindeki hususlara uygun olarak, Zabıta Maktu Mesai Ücretlerinin görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.)
  7. 7. Özelleştirme İdaresinin kullanım hakkını Belediyemize verdiği, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan bir taşınmazın, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından kullanılması için protokol düzenlenmesi ve düzenlenen protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Kültür ve Sosyal İşler Müd.)
  8. 8. Mart ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)