Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

02/01/2019 Tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

02/01/2019 TARİHLİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

 

 1. 1. Açılış konuşması, yoklama ve Milliyetçi Hareket Partisinden Mehmet Şammas TOPBAŞ’ın İstifa edip yerine kalan süreyi tamamlamak için İlçe seçim Kurulu tarafından bildirilen Milliyetçi Hareket Partisi 2. Yedek üye Osman SARKIN’ın Meclis üyeliğinin, Belediye Meclisinin bilgisine sunulması. (Yazı İşleri Müd.)
 2. 2. 05/12/2018 tarihinde yapılan Aralık ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)
 3. 3. 05/12/2018 tarihli Belediye Meclis toplantısından 02.01.2019 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şeh. Müd.)
 4. 4. Hamidiye, Namık Kemal, Cahı ve Mimar Sinan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 135 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar değerlendirilerek Konya Büyükşehir Belediyesinin 12.10.2018 tarih ve 2018/977 sayılı kararı ile kabul edilen kısımları askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh. Müd.)
 5. 5. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Toros Mahallesi 2760 ada 7,8,9,10,11 nolu parseller ile mülkiyeti özel şahsa ait olan 2760 ada 6 nolu parselin tevhidi sonucu oluşan parseldeki belediye hissesinin ayrılarak belediyeye müstakil parsel oluşturulması hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi.(İmar ve Şeh. Müd.)
 6. 6. Ziya Göklap, Orhangazi ve Hacı Mustafa Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar değerlendirilerek Konya Büyükşehir Belediyesinin 12.10.2018 tarih ve 2018/975 sayılı kararı ile kabul edilen kısımları askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh. Müd.)
 7. 7. 2019 mali yılı içinde Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve kadro ünvanlarına bağlı olarak sözleşmeli ücretlerinin tespit edilmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.)
 8. 8. 2018 yılı Bütçe gelir ve giderlerine ait işlemlerin denetimi için Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi.(Mali Hiz. Müd.)
 9. 9. Şubat ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

       KARAR ÖZETLERİ

 1. 1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Sokak İsmi verilmesi Ek gündem maddesi olarak eklenmesi, Milliyetçi Hareket Partisinden Mehmet Şammas TOPBAŞ’ın İstifa edip yerine kalan süreyi tamamlamak için İlçe seçim Kurulu tarafından bildirilen Milliyetçi Hareket Partisi 2. Yedek üye Osman SARKIN’ın Meclis üyeliğinin, Belediye Meclisinin bilgisine sunulması ve Üyelerden Zühal SAVAŞ KESER, Fethi ERTEKİN, Enver DOĞANAY, Kerim AKSOY ve Tevfik Fikret İVGEN’ in izinli olarak toplantıya katılmadıkları tespit edilerek oy birliği ile kabul edilmiştir.    
 2. 2. 05/12/2018 tarihinde yapılan Aralık ayı olağan meclis toplantısı karar özetleri meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 3. 3. 05.12.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısından, 02.01.2019 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 4. 4. Konya İli, Ereğli İlçe Merkezi sınırları içerisinde yapılan  Revizyon İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların  değerlendirildiği 2018/27 nolu dosyada görüşülen taleplerin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 5. 5. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Toros Mahallesi 2760 ada, 7,8,9,10,11 nolu parseller ile mülkiyeti özel şahsa ait olan 2760 ada, 6 nolu parselin tevhidi sonucu oluşan parseldeki belediye hissesinin ayrılarak belediyeye müstakil parsel oluşturulması için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 6. 6. Konya İli, Ereğli İlçe Merkezi sınırları içerisinde yapılan Revizyon İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği 2018/28 nolu dosyada görüşülen taleplerin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 7. 7. 2019 Mali Yılında sözleşmeli personel çalıştırılması ile bu personele 657 Sayılı Kanuna göre ödenecek net aylık ücret ya da tam zamanlı sözleşmeli tavan ücretlerinden hangisinin ödeneceği hususunda Başkanlık Makamının yetkili kılınması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 8. 8. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde Denetim Komisyonu Üyeliklerine meclis üyelerinden Zühal SAVAŞ KESER, Fethi ERTEKİN, Duran AKSOY, Hacı ÖĞÜTLÜ ve Mustafa KALE seçilmişlerdir.
 9. 9. İlçemiz Camikebir Mahallesi sınırları içerisinde Meydan Başı Mezarlığına paralel olarak Devlet Su işleri 43. Şube Müdürlüğüne çıkan sokağa Laz Hoca isminin verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 10. 10. Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Şubat ayı meclis toplantı tarihinin 06 Şubat 2019 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Ocak ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

 

 ÖZKAN ÖZGÜVEN                             AGAH TAŞKIN                  HALİL KARAKU

 MECLİS BAŞKANI                               KATİP ÜYE                             KATİP ÜYE