Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

01/07/2020 Tarihli Temmuz Ayı Meclis Gündemi

           

                       

 

 

 

       

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 01/07/2020 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Temmuz ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

 

 

        Hüseyin OPRUKÇU

        Belediye Başkanı

 

GÜNDEM:

1-Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2-20/05/2020 tarihinde yapılan Mayıs ayı 2. Olağanüstü Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereğince Encümen Üyeliği seçiminin yapılması. (Yazı İşleri Md.)

4-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince İhtisas Komisyonlarına(İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonu, Kadın ve Aile Komisyonu, Trafik ve Ulaştırma Komisyonu)  Üye seçimini yapılması. (Yazı İşleri Md.)

5-1/07/2020 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)

6-KKTC Paşaköy Belediyesi'nin Belediyemiz ile Kardeş Şehir olma talebinin görüşülmesi. (Kültür ve Sosyal İşler Md.)

7-07/06/2017 tarih ve 2017/6-77 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Hobi Bahçeleri Yönetmenliği doğrultusunda İlçemiz Toros Mahallesinde bulunan hobi bahçelerinin yıllık tahsis bedelleri ile tahsis sürelerinin ve tahsis şeklinin belirlenmesinin görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

8-Mülkiyeti Belediyemize ait; Cahı Mahallesi 2018 ada 14 parsel, Hacı Mütahir Mahallesi 2496 ada 10 parsel, Barbaros Mahallesi 1482 ada 3 parsel, Fatih Mahallesi 3580 ada 1 parsel, Mimar Sinan Mahallesi 2074 ada 8 parsel sayılı taşınmazları 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılıp yapılmamasının görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

9-Mülkiyeti Belediyemize ait; İlimiz Halkapınar İlçesi İvriz Mahallesi 108 ada 1 parsel sayılı 2.035,51m2 yerde Koski tarafından su toplama deposu ve terfi yapılarının yapılacağından 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/d maddesine göre tahsisinin yapılıp yapılmayacağı ve yapılması halinde tahsis süresinin ne kadar olacağının görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

10-2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.(Mali Hizmetler Md.)

11-2019 Yılı Denetim Komisyon Raporunun Belediye Meclis Üyelerinin Bilgisine Sunulması.(Mali Hizmetler Md.)

12-Ereğli Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Md.)

13-Ağustos ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)