Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

02/01/2019 Tarihli Ocak Ayı Meclis Gündemi

           

                           

 

 

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 02/01/2019 çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Ocak ayı Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

         

 

 

Özkan ÖZGÜVEN

  Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM:

 

  1. 1. Açılış konuşması, yoklama ve Milliyetçi Hareket Partisinden Mehmet Şammas TOPBAŞ’ın İstifa edip yerine kalan süreyi tamamlamak için İlçe seçim Kurulu tarafından bildirilen Milliyetçi Hareket Partisi 2. Yedek üye Osman SARKIN’ın Meclis üyeliğinin, Belediye Meclisinin bilgisine sunulması. (Yazı İşleri Müd.)
  2. 2. 05/12/2018 tarihinde yapılan Aralık ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)
  3. 3. 05/12/2018 tarihli Belediye Meclis toplantısından 02.01.2019 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şeh. Müd.)
  4. 4. Hamidiye, Namık Kemal, Cahı ve Mimar Sinan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 135 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar değerlendirilerek Konya Büyükşehir Belediyesinin 12.10.2018 tarih ve 2018/977 sayılı kararı ile kabul edilen kısımları askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh. Müd.)
  5. 5. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Toros Mahallesi 2760 ada 7,8,9,10,11 nolu parseller ile mülkiyeti özel şahsa ait olan 2760 ada 6 nolu parselin tevhidi sonucu oluşan parseldeki belediye hissesinin ayrılarak belediyeye müstakil parsel oluşturulması hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi.(İmar ve Şeh. Müd.)
  6. 6. Ziya Göklap, Orhangazi ve Hacı Mustafa Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar değerlendirilerek Konya Büyükşehir Belediyesinin 12.10.2018 tarih ve 2018/975 sayılı kararı ile kabul edilen kısımları askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh. Müd.)
  7. 7. 2019 mali yılı içinde Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve kadro ünvanlarına bağlı olarak sözleşmeli ücretlerinin tespit edilmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.)
  8. 8. 2018 yılı Bütçe gelir ve giderlerine ait işlemlerin denetimi için Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi.(Mali Hiz. Müd.)
  9. 9. Şubat ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)