Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

05/12/2018 Tarihli Aralık Ayı Meclis Gündemi

           

                           

 

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 05/12/2018 çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Aralık ayı Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

         

 

 

Özkan ÖZGÜVEN

  Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM:

 

  1. Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
  2. 07/11/2018 tarihinde yapılan Kasım ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)
  3. 07/11/2018 tarihli Belediye Meclis toplantısından 05.12.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi (İmar ve Şeh. Müd.)
  4. İlçemiz Namık Kemal Mahallesi sınırları içerisinde 18.09.2018 tarih ve 79 sayılı Konya Toprak Koruma Kurulu Kararı ile ekli haritada belirtilen 2.091.009,37 m2 lik arazinin 339.190,00 m2 sinde konut ve yol amaçlı kalan kısmında ise tarımsal alanları koruma amaçlı imar planı yapılması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)
  5. Mülkiyeti Belediyemize ait Hacı Mütahir Mahallesi 1029 ada 9 parselde kayıtlı 368,29 m2 hisse ile mülkiyeti Serkan BOZKURT adına kayıtlı Hacı Mütahir Mahallesi 2496 ada 10 parsel sayılı alanda bulunan 436,58 m2 yüzölçümlü arsanın takası ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. ( Emlak ve İstimlak Müd.)
  6. 21.07.2005 tarih ve 2005/323 sayılı Encümen Kararına göre Adalet Bakanlığı’na tahsis edilen mülkiyeti Belediyemize ait Cahı Mahallesi 19 ada 26 parsel sayılı arsa üzerindeki tahsis kararının iptal edilmesi. ( Emlak ve İstimlak Müd.)
  7. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü 2018 yılı gider bütçesi yol yapım giderleri ve müteahhitlik hizmetleri gider tertiplerinin ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılmış olup Mahalli idareler Bütçe uygulama Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.(Mali Hiz. Müd.)
  8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 035101 harcama kodundan Temizlik İşleri Müdürlüğü 061490 Diğer Taşıt alımları koduna ödenek aktarılması hususu. (Temizlik İşleri Müd.)
  9. Türkiye ve AB arasında şehir eşleştirme hibe programı kapsamında sunulan TTGS/073 referans numaralı projenin hibe almaya hak kazanması durumunda Kuruluşumuzca uygulanmasına karar verilmiş ve bahsi geçen proje kapsamında Kuruluşumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN’e yetki verilmesi hususu.( Strateji Geliştirme Müd.)
  10. Ocak ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)