Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

05/12/2018 Tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

05/12/2018 TARİHLİ ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

 

GÜNDEM:

 1. 1. Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
 2. 2. 07/11/2018 tarihinde yapılan Kasım ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)
 3. 3. 07/11/2018 tarihli Belediye Meclis toplantısından 05.12.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi (İmar ve Şeh. Müd.)
 4. 4. İlçemiz Namık Kemal Mahallesi sınırları içerisinde 18.09.2018 tarih ve 79 sayılı Konya Toprak Koruma Kurulu Kararı ile ekli haritada belirtilen 2.091.009,37 m2 lik arazinin 339.190,00 m2 sinde konut ve yol amaçlı kalan kısmında ise tarımsal alanları koruma amaçlı imar planı yapılması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)
 5. 5. Mülkiyeti Belediyemize ait Hacı Mütahir Mahallesi 1029 ada 9 parselde kayıtlı 368,29 m2 hisse ile mülkiyeti Serkan BOZKURT adına kayıtlı Hacı Mütahir Mahallesi 2496 ada 10 parsel sayılı alanda bulunan 436,58 m2 yüzölçümlü arsanın takası ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. ( Emlak ve İstimlak Müd.)
 6. 6. 21.07.2005 tarih ve 2005/323 sayılı Encümen Kararına göre Adalet Bakanlığı’na tahsis edilen mülkiyeti Belediyemize ait Cahı Mahallesi 19 ada 26 parsel sayılı arsa üzerindeki tahsis kararının iptal edilmesi. ( Emlak ve İstimlak Müd.)
 7. 7. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü 2018 yılı gider bütçesi yol yapım giderleri ve müteahhitlik hizmetleri gider tertiplerinin ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılmış olup Mahalli idareler Bütçe uygulama Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.(Mali Hiz. Müd.)
 8. 8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 035101 harcama kodundan Temizlik İşleri Müdürlüğü 061490 Diğer Taşıt alımları koduna ödenek aktarılması hususu. (Temizlik İşleri Müd.)
 9. 9. Türkiye ve AB arasında şehir eşleştirme hibe programı kapsamında sunulan TTGS/073 referans numaralı projenin hibe almaya hak kazanması durumunda Kuruluşumuzca uygulanmasına karar verilmiş ve bahsi geçen proje kapsamında Kuruluşumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN’e yetki verilmesi hususu.( Strateji Geliştirme Müd.)
 10. 10. Ocak ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

 1. 1. Değerli meclis üyeleri Aralık ayı meclis toplantısını açıyor katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.

     Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünün Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan belediyemizce uygun bulunan bir taşınmazın Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğüne 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılması amacıyla ilgili kurum ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi,

     Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Ereğli İnsani Yardımlaşma Derneği ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci Maddesinin C bendi kapsamında Sosyal Belediyecilik Projesi yapmak amacıyla Oğuz Ata Sosyal Tesislerinde bulunan uygun bir yerin kullanılması amacıyla Protokol hazırlanması ve imzalanması için Başkanlık makamına yetki verilmesi hususu.

 Temizlik İşleri Müdürlüğünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kanalıyla Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ den Alınan 1 Adet 2018 Model Ford Cargo 4x2 1833 Yataksız Kabin Şasi Üzerine 5 mm St 52 13+1,5 m3 Kapasiteli Çöp Kamyonu, 1 Adet 2018 model Ford Cargo 4x2 1833 D Yataksız Kabin Şasi Üzerine  Tam Otomatik Konteynır Yıkama Ve Dezenfekte Aracı ve 2 Adet 2018 model Ford Cargo 4x2 1833 D Yataksız Kabın Şasi Üzerine  4mm St37 7 M3 Yol Süpürme Aracı Kamu Hizmetine Tahsisi, haczedilemiyeceği ve satılamayacağı ile ilgili hususlarının ek gündem maddesi olarak gündeme eklenmesi ve  Üyelerden İsmet TAŞKIRAN’ın İzinsiz olarak toplantıya katılmadığı ve  Mehmet Şammas TOPBAŞ’ın ise izinli, olarak toplantıya katılmadığı tespit edilerek izinli sayılması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 1. 2. 07/11/2018 tarihinde yapılan Kasım ayı olağan meclis toplantısı karar özetleri meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 2. 3. 07.11.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısından, 05.12.2018 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 3. 4. 18.09.2018 tarih ve 79 sayılı Konya Toprak Koruma Kurulu Kararı ile ekli haritada belirtilen 2.091.009,37 m²’lik arazinin, 338.190,00 m²’ sinde konut ve yol amaçlı kalan kısmında ise tarımsal alanları koruma amaçlı imar planı yapılması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 4. 5. Mülkiyeti Belediyemize ait Hacı Mütahir Mahallesi 1029 ada 9 parselde kayıtlı 368,29 m2 hisse ile mülkiyeti Serkan Bozkurt’a ait Hacı Mütahir Mahallesi 2496 ada 10 parsel sayılı 436,58 m2 yüzölçümlü arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre takasının imar komisyonundan geldiği şekli ile kabul edilmesi Takası hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 5. 6. 21.07.2005 tarih 2005/323 sayılı Encümen Kararına göre Adalet Bakanlığı’na tahsis edilen mülkiyeti Belediyemize ait iken Maliye Hazinesi ile takası yapılan Cahı Mahallesi 19 ada 26 parsel sayılı arsa üzerindeki tahsis kararının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesinde göre kaldırılması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 6. 7. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü 2018 yılı gider bütçesinde yetersiz kalan 065707 yol yapım giderleri ve 06670 müteahhitlik hizmetleri gider tertiplerine ek ödenek eklenmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 7. 8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 035101 harcama kodundan, Temizlik İşleri Müdürlüğü 061490 Diğer Taşıt alımları koduna ödenek aktarılması hususu yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edilmiştir.
 8. 9. Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında sunulan “EAGLES Empowering and Activating the young Generation though the Learning of Employability Skills - Town Twinning Action Between Turkey and EU (TTGS) Grant Scheme” başlıklı ve TTGS/073 referans numaralı Projenin hibe almaya hak kazanması durumunda Kuruluşumuzca uygulanmasına karar verilmiş ve bahsi geçen Proje kapsamında Kuruluşumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Özkan ÖZGÜVEN’e yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 9. 10. Ereğli Belediyesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kanalıyla Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ den Alınan 1 Adet 2018 Model Ford Cargo 4x2 1833 Yataksız Kabin Şasi Üzerine 5 mm St 52 13+1,5 m3 Kapasiteli Çöp Kamyonu, 1 Adet 2018 model Ford Cargo 4x2 1833 D Yataksız Kabin Şasi Üzerine  Tam Otomatik Konteynır Yıkama Ve Dezenfekte Aracı ve 2 Adet 2018 model Ford Cargo 4x2 1833 D Yataksız Kabın Şasi Üzerine  4mm St37 7 M3 Yol Süpürme Aracı Kamu Hizmetine Tahsisi, haczedilemiyeceği ve satılamayacağı hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 10. 11. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın kullanımını belediyemize verdiği mülkiyeti Maliye Hazine ait Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan belediyemizce uygun bulunan bir taşınmazın Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğüne 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılması amacıyla ilgili kurum ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 11. 12. Toplumun Sosyoekonomik seviyesini yükseltmek, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması ve tanıtılmasına katkıda bulunmak, imkanlar ölçüsünde yardıma muhtaç olan tüm vatandaşlarımıza yardımda bulunmak amacı ile kurulmuş olan Ereğli İnsani Yardımlaşma Derneği ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci Maddesinin C bendi kapsamında Sosyal Belediyecilik Projesi yapmak amacıyla Oğuz Ata Sosyal Tesislerinde bulunan uygun bir yerin kullanılması amacıyla Protokol hazırlanması ve imzalanması için Başkanlık makamına yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 12. 13. Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Ocak ayı meclis toplantı tarihinin 02 Ocak 2019 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Aralık ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

                         ÖZKAN ÖZGÜVEN               AGAH TAŞKIN                  HALİL KARAKUŞ

            MECLİS BAŞKANI                    KATİP ÜYE                           KATİP ÜYE