Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

18/10/2018 Tarihli Ekim Ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

18/10/2017 TARİHLİ EKİM AYI 2.BİRLEŞİM MECLİS

TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

 1. 1.Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
 2. 2.03/10/2018 tarihinde yapılan Ekim ayı olağan 1. Birleşim meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)
 3. 3.03/10/2018 tarih 115 sayılı meclis kararı gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarifesinin görüşülmesi. (Mali Hiz. Müd.)
 4. 4.Kasım ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

KARAR ÖZETLERİ

 1. 1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Namık Kemal Mahallesinde İmar Planı yapılması ve  Kadastro Müdürlüğünce kadastro çalışması yapılması planlanan, Konya İli Ereğli İlçesi Mahallelerinde Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her mahalle için 6 (altı) şar adet bilirkişi seçilmesi talep edilmiş olduğundan Meclisimizce bilirkişilerin seçilmesi, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında sunulan “EAGLES Empowering and Activating the young Generation though the Learning of Employability Skills – Town Twinning Action Between Turkey and EU (TTGS) Grant Scheme” başlıklı ve TTGS/073 referans numaralı Projenin hibe almaya hak kazanması durumunda Kuruluşumuzca uygulanmasına karar verilmiş ve bahsi geçen Proje kapsamında Kuruluşumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Özkan ÖZGÜVEN’e yetki verilmesi hususlarının ek gündem maddesi olarak gündeme eklenmesi ve Üyelerden Tahir GEZGİN, Nedim GÜNSEVEN, İsmet TAŞKIRAN, Ferudun ATALAY, Kemal UZUNDERE, Kerim AKSOY, Mehmet Şammas TOPBAŞ ve Tevfik FİKRET İVGEN’in izinli,  olarak toplantıya katılmadığı tespit edilerek izinli sayılmaları yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 2. 2. 03/10/2018 tarihinde yapılan Ekim ayı olağan 1. Birleşim meclis toplantısı Karar Özetleri meclis üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 3. 3. Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ve 118.439.000.00 üzerinden bağlanan gelir gider bütçesi madde madde oylanarak Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekliyle ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Yine Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 2019 Mali Yılı Vergi ve Harç Tarifeleri ile 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
 4. 4. İlçemiz Namık Kemal Mahallesi sınırları içerisinde 18.09.2018 tarih ve 79 sayılı Konya Toprak Koruma Kurulu Kararı ile ekli haritada belirtilen alanda imar planı yapılması, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre incelenerek karar alınması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 5. 5. Kadastro Müdürlüğünün ilgi yazısı ile 3402 sayılı Kadastro Kanununa 6495 sayılı kanunun 31. Maddesi ile eklenen ek-5 ve geçici 8. Madde kapsamında ve 4342 sayılı mera kanunu ve 3402 sayılı yasanın 22/a maddesi ve tüm kadastro çalışmaları kapsamında Kadastro Müdürlüğünce kadastro çalışması yapılması planlanan, Konya İli Ereğli İlçesi Acıkuyu, Acıpınar, Adabağ, Akhüyük, Alhan, Aşağıgöndelen, Aşıklar, Aziziye, Belkaya , Beyören, Bulgurluk, Çakmak, Çiller, Gökçeyazı, Hacımemiş, Kamışlıkuyu, Karaburun, Kargacı, Kutören, Özgürler, Sarıtopallı, Servili, Taşbudak, Türkmen, Ulumeşe, Yazlık, Yellice, Zengen Mahallelerinde Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere belirtilen her mahalle için ekli listede bulunan 6(altı)şar adet bilirkişi seçilmesi hususu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 6. 6. Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında sunulan “EAGLES Empowering and Activating the young Generation though the Learning of Employability Skills – Town Twinning Action Between Turkey and EU (TTGS) Grant Scheme” başlıklı ve TTGS/073 referans numaralı Projenin hibe almaya hak kazanması durumunda Kuruluşumuzca uygulanmasına karar verilmiş ve bahsi geçen Proje kapsamında Kuruluşumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Özkan ÖZGÜVEN’e yetki verilmesi hususu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 7. 7. Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Kasım ayı meclis toplantı tarihinin 07 Kasım 2018 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Ekim  ayı 2. Birleşim meclis toplantısını kapatmıştır.

 

            ÖZKAN ÖZGÜVEN                           AGAH TAŞKIN                    HALİL KARAKUŞ

              MECLİS BAŞKANI                           KATİP ÜYE                            KATİP ÜYE

                       İmza                                               İmza                                       İmza