Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

07/11/2018 Tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

07/11/2018 TARİHLİ KASIM AYI MECLİS

TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

GÜNDEM:

 1. 1. Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
 2. 2. 18/10/2018 tarihinde yapılan Ekim ayı olağan 2. Birleşim meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)
 3. 3. 03/10/2018 tarih 112 sayılı meclis kararı gereğince İmar Komisyonuna havale edilen  meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin talebin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)
 4. 4. Hamidiye, Hıdırlı, Namık Kemal, Pirömer, Dalmaz, Hacı Mütahir, Sümer, Kazancı, Eti, Selçuklu, Boyacı Ali ve Alpaslan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda yapılan ve Konya Büyükşehir Belediyesinin 17.08.2018 tarih ve 859 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)
 5. 5. Atakent, Mehmet Akif, Fatih, Doğualagözlü Mahallelerinin bir kısmı ile Batıalagözlü Mahallesini kapsayan yaklaşık 330 hektarlık alanda yapılan ve Konya Büyükşehir Belediyesinin 17.08.2018 tarih ve 795 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)
 6. 6. Toros Mahallesinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 330 hektarlık alanda yapılan ve Konya Büyükşehir Belediyesinin 14.09.2018 tarih ve 888 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)
 7. 7. Mülkiyeti Belediyemize ait Talatpaşa Mahallesi 1569 ada 15,19,20,21 parseller, 1570 ada 16,18,19,20 parseller, 2365 ada 5,10 parseller, 2366 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 2368 ada 1,18,19 parseller, 2369 ada 1,2,20,21 parseller, 2370 ada 1,20 parseller, 2371 ada 18 parsel sayılı arsaların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususu. ( Emlak ve İstimlak Müd.)
 8. 8. Mülkiyeti Belediyemize ait  Hacı Mütahir Mahallesi 1029 ada 9 parsel sayılı yerde bulunan 368,29 m2 hisse ile mülkiyeti Serkan BOZKURT adına kayıtlı Hacı Mütahir Mahallesi 2496 ada 10 parsel sayılı alanda bulunan 320 m2  hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre takasının yapılması hususu. ( Emlak ve İstimlak Müd.)
 9. 9. Mülkiyeti Belediyemize ait Kuzukuyu mahallesi 1095 parsel sayılı yerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Mantarcılık yapmak üzere S.S. Kuzukuyu sazlık Tarımsal Kalkınma  Kooperatifine tahsisi hususunun görüşülmesi. ( Emlak ve İstimlak Müd.)
 10. 10. Mülkiyeti Belediyemize ait İmar planında İbadet alanında kalan Gülbahçe mahallesi 1262 ada 64 parsel, Şinasi mahallesi 1348 ada 7 parsel, Türbe Mahallesi 562 ada 13 parsel, Hamidiye Mahallesi 3545 ada 4 parsel, Kazancı mahallesi 211 ada 36 parsel ve İmar planında İlköğretim alanında kalan Namık Kemal mahallesi 3023 ada 1 parsel sayılı yerler ile Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Eti Mahallesi 33 pafta 2674 ada 9 parsel, Toros Mahallesi 2612 ada 41 parsel, Orhaniye Mahallesi 182 ada 1 parsel, 181 ada 1 parsel ve 176 ada 128 parsel sayılı yerlerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre takasının yapılması hususu. ( Emlak ve İstimlak Müd.)
 11. 11. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ödenek tertiplerinde yeterli ödenek olmadığından Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bulunan ve kullanılmayan 46421810-061000-5-064203- Sosyal Tesisler gideri  ve 064107 yol için arazi alımı ödeneklerinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ödenek aktarılması hususu. (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)
 12. 12. Zabıta Müdürlüğü 4642180903190005-035109-031490-032290-038601 ödeneklerinden 384.000,00 Tl. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 46421814-083000-5-011101 ödeneği 036201-021601-032101 giderlerine ( Tanıtım Ağırlama tören Fuar Organizasyon, Kırtasiye alımları, Sosyal güvenlik prim giderlerine) ödenek aktarılması hususu. (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)
 13. 13. Aralık ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

 1. 1. Meclis Üyelerinden Cengiz UYSAL,  İsmail ŞAHİN, Kemal UZUNDERE ve Mustafa KALE’nin izinli,  olarak toplantıya katılmadığı tespit edilerek izinli sayılmaları yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 2. 2. 18/10/2018 tarihli Ekim ayı olağan 2. Birleşim meclis toplantısı Karar Özetleri meclis üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 3. 3. 03.10.2018 tarih ve 112 sayılı kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin talebin değerlendirildiği 2018/22 nolu dosyada görüşülen talebin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 4. 4. Konya İli, Ereğli İlçe Merkezi sınırları içerisinde yapılan  Revizyon İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların  değerlendirildiği 2018/23 nolu dosyada görüşülen taleplerin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 5. 5.  Konya İli, Ereğli İlçe Merkezi sınırları içerisinde yapılan  Revizyon İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların  değerlendirildiği 2018/24 nolu dosyada görüşülen taleplerin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 6. 6. Konya İli, Ereğli İlçe Merkezi sınırları içerisinde yapılan  Revizyon İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların  değerlendirildiği 2018/25 nolu dosyada görüşülen taleplerin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 7. 7. Mülkiyeti Belediyemize ait Talatpaşa Mahallesi 1569 ada 15, 19, 20, 21 parseller, 1570 ada 16, 18, 19, 20 parseller, 2365 ada 5, 10 parseller, 2366 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller 2368 ada 1, 18, 19 parseller, 2369 ada 1, 2, 20, 21 parseller, 2370 ada 1, 20 parseller 2371 ada 18 parsel, 3134 ada 2 ve 3 parsel sayılı arsaların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edilmiştir.
 8. 8. Mülkiyeti Belediyemize ati Hacı Mütahir Mahallesi 1029 ada 9 parsel sayılı yerde bulunan 368,29 m2 hisse ile mülkiyeti Serkan Bozkurt adına kayıtlı Hacı Mütahir Mahallesi 2496 ada 10 parsel sayılı alanda bulunan 436,58 m2 arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre takas yapılması için konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edilmiştir.
 9. 9. Mülkiyeti Belediyemize ait Kuzukuyu Mahallesi 1095 parsel sayılı yerin 5393 sayılı belediye kanunun 18/e maddesine göre mantarcılık yapmak üzere S.S. Kuzukuyu Sazlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifine tahsis edilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edilmiştir.
 10. 10. Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında ibadet alanında kalan Gülbahçe Mahallesi 1262 ada 64 parsel, Şinasi Mahallesi 1348 ada 7 parsel, Türbe Mahallesi 562 ada 13 parsel, Hamidiye Mahallesi 3545 ada 4 parsel, Kazancı Mahallesi 211 ada 36 parsel ve imar planında ilköğretim alanında kalan Namık Kemal Mahallesi 3023 ada 1 parsel sayılı yerler ile Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Eti Mahallesi 33 pafta 2674 ada 9 parsel, Toros Mahallesi 2612 ada 41 parsel, Orhaniye Mahallesi 182 ada 1 parsel, 181 ada 1 parsel ve 176 ada 128 parsel sayılı yerlerin 5393 sayılı belediye kanunun 18/e maddesine göre takasının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edilmiştir.
 11. 11. Emlak İstimlak Müdürlüğünde bulunan ve kullanılmayan 46421810-061000-5-064203 Sosyal Tesisler Gideri ve 064107 Yol için arazi alımı ödeneklerinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Eksik ödenek tertiplerine ödenek aktarılması hususu yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edilmiştir.
 12. 12. Zabıta Müdürlüğünde bulunan 464218090319005 Özel Güvenlik Hizmet Alımları, Diger Yasal Giderler, Diğer Taşıt Alımları ve Yol Bakım Onarım giderlerinden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Tanıtım Ağırlama Tören Fuar Organizasyon, Kırtasiye Alımları, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Harcama kalemlerine ödenek aktarılması hususu yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edilmiştir.
 13. 13. Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Aralık ayı meclis toplantı tarihinin 05 Aralık 2018 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN Meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Kasım ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

 

                   ÖZKAN ÖZGÜVEN                  AGAH TAŞKIN                           HALİL KARAKUŞ

     MECLİS BAŞKANI                      KATİP ÜYE                                   KATİP ÜYE