Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

03/10/2018 Tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısı

           

                           

 

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 03/10/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Ekim ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

 

 

 

 

         

Özkan ÖZGÜVEN

  Belediye Başkanı

İmza

 

 

GÜNDEM:

 

  1. Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
  2. 05/09/2018 tarihinde yapılan Eylül ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)
  3. 05.09.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısından 03.10.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
  4. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak imar komisyonunca belirlenen ve Büyükşehir Belediye meclisinin 16.02.2018 tarih ve 113 sayılı kararı ile onaylanan Talatpaşa, Camikebir, Yunuslu ve Eti  mahallelerini kapsayan 225 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar değerlendirilerek Konya Büyükşehir Belediyesinin 13.07.2018 tarih ve 698 sayılı kararı ile kabul edilen kısımları askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili imar  komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müd.)
  5. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak, İmar komisyonunca belirlenen Türbe mahallesi ile Çömlekçi, Yunuslu, Doğualagözlü ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinin bir kısmını kapsayan yakşalış 275 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı ile ilgili  imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
  6. 2019 Mali yılı bütçesi ve gelir tarifelerinin görüşülmesi hususu.(Mali Hizmetler Müd.)
  7. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 mali yılı gider bütçesi ve gelir tarifesini görüşmek üzere Belediye Meclisi 2.Birleşiminin Ekim ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)r