Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

08/10/2018 Tarihli Ekim Ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı

           

                           

 

 

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 18/10/2018 perşembe günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Ekim ayı 2. Birleşim Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

 

 

 

 

         

Özkan ÖZGÜVEN

  Belediye Başkanı

İmza

 

 

GÜNDEM:

 

  1. Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
  2. 03/10/2018 tarihinde yapılan Ekim ayı olağan 1. Birleşim meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)
  3. 03/10/2018 tarih 115 sayılı meclis kararı gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarifesinin görüşülmesi. (Mali Hiz. Müd.)
  4. Kasım ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)